nieuws

Akzo betaalt mee aan baggeren Eemskanaal

bouwbreed

groningen – Akzo Nobel in Delfzijl is bereid negen ton te betalen voor het in 1987 verrichte baggerwerk in het Eemskanaal en het Oude Eemskanaal. Daarmee is een eind gekomen aan een jarenlang juridisch geschil tussen provincie en Akzo over het meebetalen van extra voorzieningen.

Deze moesten worden aangebracht in verband met het afdekken van het depot voor vervuild slib, afkomstig uit beide kanalen. Omdat het slib verontreinigd bleek met kwik waren extra voorzieningen nodig die anderhalf miljoen gulden kostten.

De provincie Groningen heeft Akzo Nobel vanaf het begin aansprakelijk gesteld voor de verontreiniging. Akzo wilde geen tegemoetkoming in de kosten betalen, omdat het bedrijf zich niet verantwoordelijk voelde. Na een slepende juridische strijd is nu alsnog een akkoord bereikt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels