nieuws

‘Zeer open asfalttapijt’ reduceert geluid goed

bouwbreed Premium

zwijndrecht – Het aanbrengen van een speciale geluidsreducerende laag van zoab op een proefvak in Zwijndrecht heeft de geluidsbelasting voor omwonenden verlaagd met 2,5 decibel. De proef met het zeer open asfaltmengsel ‘tapisville’ van wegenbouwer NBM is daarmee geslaagd.

De metingen op het proefvak op de Swanendrift zijn eind vorig jaar afgerond. Ze zijn uitgevoerd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid in opdracht van de gemeente Zwijndrecht. Er zijn twee series metingen uitgevoerd. In juli 1998 is het geluidsniveau van verkeer gemeten voordat het geluidsreducerende asfalt was aangebracht. Na het aanbrengen van de speciale asfaltlaag in november is een tweede meting gedaan. Uit de metingen blijkt de geluidsproductie met 2,5 dB(A) te zijn afgenomen. De dienst merkt hierbij op dat de feitelijke geluidsreductie in de buurt van de 3 dB(A) zal liggen omdat de tweede meting is uitgevoerd in een vorstperiode. Bij lage temperaturen is de geluidsproductie in het algemeen hoger. Ook zegt de dienst dat regelmatig schoonhouden van het asfalt met een zuigwagen nodig is om de geluidsreducerende eigenschappen van het tapisville te garanderen.

De gunstige resultaten op het proefvak op de Swanendrift is voor de gemeente Zwijndrecht aanleiding ook de reconstructie van de Koninginneweg en andere asfaltwegen in de gemeente de toepassing van tapisville te overwegen. Bijkomend voordeel is dat de gladheid op tapisville kan worden bestreden op een wijze die voor de wegen in de stad gebruikelijk is. Dit in tegenstelling tot nog steeds problematische gladheidsbestrijding op het zeer open asfaltbeton op rijkswegen.

Tapisville moet volgens J.A.J. van der Voorn van NBM West in Den Haag worden gezien als een doorontwikkeling van zeer open asfaltbeton (zoab) voor binnenstedelijke toepassingen. Van zoab bestaan inmiddels drie soorten, die worden toegepast afhankelijk van de rijsnelheid van de voertuigen op de weg. Het mengsel dat op rijkswegen wordt toegepast met rijsnelheden tot 120 kilometer per uur. Daarnaast zijn er mengsels ontwikkeld voor snelheden tot 80 kilometer per uur. Afhankelijk van het bedrijf dat het aanlegt heet het bijvoorbeeld fluisterfalt of twinlay. Wegenbouwer NBM heeft daar een mengsel aan toegevoegd voor snelheden tot 50 kilometer per uur. Het is een dunne deklaag van twee centimeter die zonder ingrijpende maatregelen op bestaande wegen kan worden gelegd. Andere zoabmengsels vergen frezen of andere kantopsluitingen en een ander niveau voor de straatkolken vanwege de hogere laagdikte.

Het door NBM ontwikkelde mengsel heet tapisville. De techniek is uit Frankrijk afkomstig en door NBM geschikt gemaakt voor zeer open asfaltmengsels met een mineraalaggregaat met afmetingen tussen nul en zes millimeter.

Reageer op dit artikel