nieuws

Vrije kavels Vinex-wijken kansloos Wethouders negeren motie-Duivesteijn

bouwbreed

den haag – De kans dat eenderde van de huizen op Vinexlocaties via individueel opdrachtgeverschap wordt gebouwd, is nihil. Dat blijkt uit de reactie van wethouders van gemeenten met grote Vinex-locaties op de bijna Kamerbreed gesteunde motie van PvdA-Kamerlid Duivesteijn. Zij achten het plan voor meer vrije kavels onuitvoerbaar, vooral vanwege contracten met beleggers en ontwikkelaars.

Wethouder Lenferink van Arnhem noemt de motie zelfs ‘volstrekt belachelijk’. “Het gros van de afspraken contracten en afspraken ligt allang vast en dit soort marges zitten daar absoluut niet in. Alleen slapte op de woningmarkt zal het mogelijk maken meer ruimte te creeren voor wensen van de consument”, zegt hij.

Ook de wethouders van Ruimtelijke Ordening van Utrecht en Den Haag schermen met de contracten. “Duivesteijn moet zich geen illusies maken. Ook hij weet dat je zeven jaar aan het plannen maken bent, alvorens je kunt gaan bouwen. Dus is zijn wens om een derde van de kavels vrij uit te geven helemaal niet haalbaar. In Utrecht al helemaal niet omdat we de grond niet bezitten. We hebben contracten gesloten met ontwikkelaars”, zegt wethouder Rijckenberg uit Utrecht.

De Haagse wethouder Noordanus zit met soortgelijke contracten en ziet het niet gebeuren dat die nog worden opengebroken. Hij gelooft ook niet dat de consument zit te wachten op het individueel opdrachtgeverschap, dat erg veel tijd vergt. “Ik heb uitgerekend dat de koper daardoor 20 procent meer geld kwijt is. Daar kiest niemand voor.”

Spelregels

Alleen wethouder Backhuijs van Eindhoven ziet wel mogelijkheden het aantal vrije kavels op de Vinex-locatie Meerhoven te vergroten. Nu al is daar 10 tot 15 procent van de ruimte voor ingeruimd. “Maar er is erg veel vraag naar, vandaar dat wij niet uitsluiten dat het aantal nog zal stijgen. Het gaat dan wel om dure huizen. Als Duivesteijn het individueel opdrachtgeverschap ook denkt te kunnen realiseren voor goedkopere huizen, kan ik alleen maar zeggen dat ik daarin niet geloof. Ik zie me ook niet genoodzaakt plannen te veranderen nu die motie in de Kamer is aangenomen. We hebben een contract met het Rijk en je kunt niet tijdens het spel de spelregels veranderen, zonder daarover met ons in discussie te gaan”

Niet te slijten

In Amersfoort zijn volgens verantwoordelijk wethouder Jonkman de vrije kavels in Vinex-wijken moeilijk te slijten. “In Kattenbroek hadden we er tussen de veertig en vijftig op vijfduizend woningen. Het kostte moeite ze kwijt te raken. Mensen die op vrije kavels willen wonen kiezen ook niet voor dit soort wijken. Die willen elders wonen. In de contracten die wij nu hebben gesloten voor de Vinex-wijken Nieuwland en Vathorst zit maar marginaal ruimte voor vrije kavels. Zouden we daarvoor meer ruimte afdwingen, dan komen we in de problemen met ons sturend woningbouwbeleid.”

Dogma

Wethouder Smink van Groningen – die de motie overigens niet kende – ziet niets in het individueel opdrachtgeverschap op Vinex-locaties. Bij twee kleinschalige herstructuringsprojecten in de stad zijn bewoners wel met succes aan de slag gegaan.

“Maar bij de grootschalige nieuwbouw zie ik daarvoor nauwelijks mogelijkheden. We geven wel een aantal vrije kavels uit, maar die kosten relatief veel ruimte en dat is tegen de compacte stad gedachte. Die 33 huizen per hectare is geen dogma maar wel een streven.”

Alleen wethouder De Ruiter, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening in Almelo staat niet echt afwijzend ten opzichte van de plannen van Duivesteijn. “Ik zou alle consequenties eens op een rij moeten zien. Een derde van de kavels lijkt me nogal fors”.

Duivesteijn heeft zelf al voorspeld dat de motie op veel verzet zou stuiten van gemeenten en projectontwikkelaars. Hij hoopt de druk op te voeren door bij de evaluatie van de Vinex-locaties in het jaar 2000 subsidiestromen anders in te richten. Daarbij zou het individueel opdrachtgeverschap een stimulans moeten krijgen. Van dat pressiemiddel zijn de wethouders echter niet onder de indruk.

Op pagina 3: Angst voor Belgische toestanden.

Reageer op dit artikel