nieuws

Voormalig kaaspakhuis wordt hoofdkantoor Frico Cheese

bouwbreed Premium

wolvega – Waar vroeger kilo’s goudgele ‘wagenwielen’ kaas lagen te rijpen, zullen binnenkort telefoons rinkelen, faxen ratelen en vergaderingen worden gehouden. Op het bedrijventerrein Schipsloot in Wolvega wordt druk gewerkt aan de ombouw van de voormalige kaasopslag naar een prestigieus hoofdkantoor voor Frico Cheese.

Frico Cheese is met een wereldwijde omzet van 3,5 miljard gulden per jaar de grootste werkmaatschappij van Friesland Coberco Diary Foods. Door een grote fusie tussen vier zuivelcooperaties eind 1997 ontstond de behoefte aan een hoofdkantoor voor deze werkmaatschappij. Onderzoeken naar een geschikte lokatie volgden. De voorkeur ging uit naar een steunpunt tussen Meppel en Heerenveen.

Eis was onder meer dat de benodigde 4000 vierkante meter kantooroppervlak zo snel mogelijk kon worden gerealiseerd. Maar deze ruimte was op een bestaande lokatie niet voorhanden, terwijl eventuele nieuwbouw al gauw twee jaar zou vergen.

Toeval wilde dat in het Friese Wolvega op het eigen terrein 4000 vierkante meter kaaspakhuis leeg stond. De vraag deed zich voor of dit zou zijn om te bouwen tot een kantoorcomplex.

“Door de haast van Frico werden wij als Oranjewoud benaderd om dit plan te onderzoeken”, vertelt Peter van Andel, projectleider namens het ingenieursbureau uit Heerenveen. “Naast de korte realisatietermijn was ook het budget een bepalende factor. Uit onderzoek bleek dat de ombouw van het voormalige kaaspakhuis op ongeveer zestig procent ten opzichte van nieuwbouw zou uitkomen, omdat gebruik kon worden gemaakt van een volledig bouwkundig skelet dat ook nog eens op eigen terrein voorhanden was.”

General contract

Het voormalige kaaspakhuis stamt uit 1947 en was opgebouwd als een betonskelet met gemetselde buitenwanden. De inrichting was volledig afgestemd op de opslag van kaas en voorzien van kaasplanken en kaastransportsystemen en behandelingslijnen.

“Onze wens was een functioneel kantoor dat qua uitstraling past bij het karakter van onze werkzaamheden, terwijl het industriele ontwerp uit de jaren vijftig gehandhaafd mocht blijven”, vertelt Alie van Weperen, hoofd algemene zaken van Frico Cheese.

Ingenieursbureau Oranjewoud realiseert de opdracht op basis van een general contract en zal het gebouw sleutelklaar aan de opdrachtgever opleveren. Voor de architectonische invulling is contact gezocht met Penta Architecten uit Harlingen.

Op de locatie was een vigerend bestemmingsplan van toepassing, waardoor procedures voor wijzigingen van het bestemmingsplan achterwege konden blijven.

De eerste contacten tussen Oranjewoud en Frico vonden plaats in maart vorig jaar. Al voor de zomervakantie waren de bouwvergunningen afgegeven. Daardoor konden aannemer Offringa Boomsma Bouw uit Drachten en Feenstra Utiliteit Heerenveen ten behoeve van de installaties al in de derde week van augustus met de bouw beginnen.

“Het gebouw is eerst volledig gestript; de dichte gemetselde gevels en alle installaties zijn verwijderd”, legt Van Andel uit. “Wat overbleef waren betonnen kolommen, betonnen vloeren en een betonnen dak. Eind oktober werd begonnen met de opbouw, omdat we nog voor de winter de gevels weer dicht wilden hebben. Vervolgens zijn tussen de buitenkolommen prefab houten puien geplaatst van 4,5 meter breed (de stramienmaat van de kolommen) en 7 meter hoog, voorzien van isolatie en kunststof kozijnen. Nu zijn zelfs de verwarmingselementen al geplaatst. We zijn dus niet meer vorstafhankelijk.

Constructief had het gebouw een zeer ranke opbouw. De kolommen stonden hart op hart anderhalve meter van elkaar, de vloeren waren 120 millimeter dik. Waar nodig zijn ten hoeve van de indeling kolommen verwijderd en met een staalconstructie opgevangen. Maar de meeste kolommen zijn gehandhaafd en in de indeling van het gebouw ingepast. Over de vloeren is een nieuwe vloeilaag van 40 millimeter beton aangebracht, waardoor de totale vloerdikte nu 160 millimeter is. Voor de stabiliteit zijn op enkele plaatsen kalkzandsteen wanden gemetseld.”

Daglichttoetreding

Door de houten puien tussen de kolommen blijft de oude kolommenstructuur ook in de nieuwe situatie een zichtbaar element. De oorspronkelijk opzet van het industriele gebouw wordt dus niet verloochend.

Het gebouw meet 75 meter bij een breedte van 27 meter. Voor een kantoorgebouw, waar daglichttoetreding vanaf de gevels van groot belang is, is dit een ongelukkige maat. De architect heeft dit probleem opgelost door het gebouw optisch in drie gedeelten te verdelen met hiertussen rustpunten als vides en pantry’s. Ter plaatse van de vides is het dak deels verwijderd en voorzien van lichtkappen, zodat nu ook voor het midden van het gebouw een natuurlijke lichttoetreding is gecreeerd. Het kantoorgedeelte is gevestigd op de eerste en tweede verdieping, terwijl de benedenverdieping met koelcellen als kaasopslag gehandhaafd blijft. De vides ontsluiten de verdiepingen en geven het van oorsprong zeer dichte gebouw nu een open karakter.

De kantoorruimten en werkkamers liggen aan de lange buitengevels. Het vrij brede middengebied wordt aangemerkt als een groot verkeersgebied met functies als sanitaire voorzieningen, koffiecorners, archiefruimten en spreekkamers. Deze spreekkamers grenzen aan de vides en zijn voorzien van glazen wanden. Ondanks het feit dat ze middenin het gebouw liggen, krijgen ze daardoor toch direct daglicht. De gang tussen de kantoorruimten loopt in de vorm van een brug door de vides naar het volgende deel.

Transportbanden

“Ter plaatse van de vroegere weegbrug is deze aanbouw gesloopt en verschijnt de nieuwe hoofdentree. Deze wordt uitgevoerd als een transparante aanbouw, verdeeld over anderhalve verdiepingshoogte met interne bordestrap naar het kantoor”, legt Van Andel uit. “De bedoeling is een deel van de oude transportbanden met de stoeltjes waarop de kazen werden getransporteerd, weer in het gebouw te integreren. Met dit esthetisch detail willen we de oude functie memoreren. Frico Cheese neemt het gebouw in het voorjaar in gebruik. Daarmee hebben we binnen een jaar inclusief de voorbereidingsperiode dit project gerealiseerd en is een ontwerp uit de jaren vijftig geconditioneerd voor het volgende millennium.”

Reageer op dit artikel