nieuws

Utrechtse energiesector: marktpositie verstevigen

bouwbreed

utrecht – De provincie Utrecht staat aan de vooravond van een ingrijpende herordening van de energiesector. De energietransportbedrijven GCN (gas) en REMU (elektriciteit en warmte) gaan samenwerken in een nieuw energietransportbedrijf, dat voorlopig NieuwCo is gedoopt. Het energieproductiebedrijf UNA is dringend op zoek naar een strategische private partner.

De samenwerking moet de Utrechtse bedrijven een sterkere positie geven op een energiemarkt die onder invloed van Europese regelgeving zal liberaliseren. De Elektriciteitswet die de komende jaren geleidelijk in werking treedt, maakt de weg vrij voor concurrentie. Ook buitenlandse energieaanbieders krijgen toegang tot de Nederlandse markt.

Lagere prijzen

Door schaalvergroting kunnen de Utrechtse energiebedrijven de aanstormende (internationale) concurrentie het hoofd bieden en overnames voorkomen. Schaalvergroting is verder noodzakelijk om de verkoop en marketing van de bedrijven te verbeteren en nieuwe specialismen te ontwikkelen.

Uiteindelijk hebben de gebruikers baat bij de liberalisering en de schaalvergroting, omdat deze leiden tot efficientere bedrijven die – onder invloed van de toenemende concurrentie – lagere energieprijzen zullen rekenen, zo is de redenering.

Fusiepartner

De provincie heeft een belangrijke vinger in de Utrechtse energiepap. Ze is (mede)aandeelhouder van het productiebedrijf UNA (circa zestien procent) en van het distributiebedrijf REMU (42 procent). Het gasbedrijf GCN is in handen van een dertigtal Utrechtse gemeenten.

In NieuwCo, het nieuwe bedrijf van GCN en REMU, krijgt de REMU zeventig procent en GCN dertig procent van de aandelen. De overheden die de aandelen van REMU en GCN in handen hebben, komen op grotere afstand van NieuwCo te staan. Daardoor kan dit nieuwe bedrijf een grotere slagkracht ontplooien en zich ontwikkelen tot een aantrekkelijke fusiepartner. Want dat het proces van fusies en samenwerkingsverbanden in de energiesector zich de komende jaren voortzet, is volgens de Utrechtse gedeputeerde van energie D. Kok onvermijdelijk. “Dit is nog maar het begin.” Volgens Kok is het niet onwaarschijnlijk dat uiteindelijk een groot Utrechts energiebedrijf ontstaat.

Ruimte

Het energieproductiebedrijf UNA heeft vooral aanvullende (marketing)kennis en een financiele injectie nodig om een rol te kunnen spelen op de Europese markt. Daarvoor kan een strategische private partner zorgen. Om in de onderhandelingen met potentiele kandidaten ruimte te scheppen, wil de provincie vijfentwintig procent nieuwe aandelen uitgeven en maximaal 2,5 procent van haar aandelen verkopen.

Aanvankelijk zal de nieuwe partner genoegen moeten nemen met een minderheidsbelang, maar naar verloop van tijd ligt een meerderheidsbelang voor de hand.

Provinciale Staten van Utrecht besluiten begin februari over de plannen.

Reageer op dit artikel