nieuws

Uruguay besteedt omstreden haven aan

bouwbreed Premium

montevideo – De Uruguayaanse regering besteedt binnen afzienbare tijd de diepzeehaven van La Paloma aan. Het gaat om een uitbreiding van de huidige visserij- en recreatiehaven aan de Atlantische Oceaan. La Paloma wordt de enige diepzeehaven van de regio. De investering beloopt 260 tot 325 miljoen gulden. De haven is omstreden omdat de voordelen vooralsnog niet opwegen tegen de nadelen.

De realisatie van de haven komt tot stand door een concessie van openbare werken volgens het BOT-systeem. De investering komt geheel voor rekening van de concessiehouder. De indruk bestaat dat La Paloma vooral een werkverschaffingsproject wordt.

Een pier van een kilometer vormt de basis voor de diepzeehaven. Langs deze pier komen kaden en steiger, die dienen als op- en overslag van containers en bulkgoederen. Enkele kilometers landinwaarts komt een tweede opslagterrein.

Een korte vaargeul van ten minste twaalf meter diep moet toegang tot het havenbekken geven. Daarmee wordt La Paloma de enige diepzeehaven van de regio, omdat Buenos Aires noch Montevideo een dergelijke diepgang hebben en het uitbaggeren van de Rio de la Plata uiterst kostbaar uitvalt. De haven blijft open voor de kustwacht, marine, pleziervaart en visserij.

Achterland

Minister Caceres van Vervoer en Openbare Werken wil van Uruguay ‘het Nederland van de Mercosur’ maken. In zijn berekeningen bedient La Paloma een achterland van vier miljoen vierkante kilometer met dertig miljoen mensen. De bijbehorende in- en uitvoer over zee beloopt ongeveer veertig miljoen ton aan containers, mineralen en bosbouwproducten. Het blijft onzeker of La Paloma daarvan een substantieel deel kan verwerven. Paraguay en Bolivia bijvoorbeeld exporteren via Brazilie. Bulkgoederen komen over de Hidrovia Parana-Paraguay aanzienlijk goedkoper in havens als Buenos Aires, Montevideo en Nueva Palmira dan over land in La Paloma. Ook het noorden van Argentinie en het westen van Uruguay onderhouden via deze waterweg de verbinding met de Atlantische Oceaan.

Spoorverbinding

La Paloma mist een spoorverbinding. De autowegen kunnen het verwachte verkeersaanbod niet verwerken. Tussen haven en achterland ontbreken wegen. Wel ligt evenwijdig aan de kust een kilometerslange tweebaansweg naar Montevideo en Brazilie. Met dat in gedachten blijft er weinig over van het becijferde achterland. Daar komt bij dat de kusten van Rocha en het aangrenzende departement Maldonado flinke last ondervinden van rotspunten, ondiepten, harde zuidoosten wind en sterke stromingen. Die doen zich vrij dicht onder en evenwijdig aan de kust voor. Alleen doorlopend en dus kostbaar baggerwerk kan de geplande vaargeul openhouden. Het gevaar bestaat dat de voorgenomen pier de kustlijn en het milieu verstoort en daarmee de werkgelegenheid in het toerisme bedreigt.

Het ministerie van Openbare Werken brengt La Paloma via http://w.w.w.port-uruguay.org onder de aandacht van investeerders.

Reageer op dit artikel