nieuws

Superwindmolens in Noordzee voor 1 miljard

bouwbreed

hannover – De firma Winkra uit Hannover wil veertig kilometer voor de kust van de Noordzee, grenzend aan de Nederlandse wateren, een hypermodern park met honderd superwindmolens bouwen.

Het geplande park, waarmee een totale investering van ruim een miljard gulden is gemoeid, krijgt een totaalvermogen van vijfhonderd megawatt. Dat is vergelijkbaar met een kleine atoomcentrale. Ter vergelijking: de 94 windmolens in de Nederlandse Eemshaven hebben bij elkaar een vermogen van 34 megawatt.

Het Duitse molenpark moet volgens planning in 2004 gereed zijn. Winkra denkt het benodigde geld bij elkaar te krijgen door met nieuw op te richten energiebedrijven de beurs op te gaan. Het bedrijf wil gebruik maken van plekken – zo’n dertig a vijftig kilometer uit de kust – waar de Noordzee slechts twintig meter diep is. Een definitieve locatie is overigens nog niet bekend. Winkra denkt geluidsoverlast en horizonvervuiling door de molens te kunnen voorkomen, vanwege de grote afstand tot de kust.

Het idee voor windmolenparken in zee is overigens niet nieuw. De Scandinavische landen experimenteren al geruime tijd met proefopstellingen. Ook VVD-gedeputeerde Sakkers van Groningen opperde deze gedachte kortgeleden voor de Nederlandse wateren.

Het bedrijf Winkra deed al ruime ervaring op met de bouw van grootschalige windmolenparken. Het Duitse gebied Ostfriesland geldt sowieso als voorloper op dit terrein in Europa.

Overigens hebben de plannen in de Nederlands/Duitse grensstreek al wel voor de nodige opschudding gezorgd. Natuurbeschermingsorganisaties houden hun hart vast voor de effecten op natuur en milieu in de Noordzee. De gevolgen voor zowel zeedieren als de scheepvaart moeten nog nader onderzocht worden.

Reageer op dit artikel