nieuws

SFB Groep bespreekt gevolgen grensarbeid

bouwbreed

den haag – De SFB Groep bespreekt op 27 januari de voor- en nadelen van grensoverschrijdende arbeid. Nederlandse bouwbedrijven werken steeds meer over de grens en trekken voor het binnenlandse werk steeds meer buitenlandse werknemers aan. De vraag rijst wie de sociale premies aan welke instantie betaalt.

Uitkeringsrechten roepen dan eveneens vragen op, evenals de fiscale gevolgen en het betalen van cao-bijdragen. Onduidelijk is vaak ook of het buitenlandse personeel onder de Nederlandse cao moet vallen. De SFB Groep behandelt deze kwesties op een bijeenkomst in Berg en Dal.

Op pagina 5 van deze krant komen enkele financiele aspecten van grensarbeid aan de orde. De SFB Groep geeft via tel. 020-5833304 nadere inlichtingen over de bijeenkomst.

Op pagina 5: ‘Met grensarbeiders wordt te weinig rekening gehouden’.

Reageer op dit artikel