nieuws

Scandinavische cementreus na strijd in de aanbieding

bouwbreed

stockholm/oslo – Het Zweedse bouwconcern Skanska en het Noorse multiconcern Aker/RGI zijn het eens geworden over een gezamenlijke afstoting van hun belang in de Scandinavische cementreus Scancem.

De twee concerns beheersen bij elkaar 73,5 procent van het aandelenvermogen en bijna 91 procent van de stemmen. De partners hebben lang openlijk gestreden om de hegemonie in Scancem, maar kiezen nu voor een gecoordineerde afwikkeling van hun eigendom. De huidige eigenaars mikken op gegadigden in de industriele sfeer. De minderheidsaandeelhouders krijgen de gelegenheid hun stukken onder dezelfde voorwaarden van de hand te doen als zich een transactie aandient.

Skanska was bij voorbaat van plan het belang in Scancem op te geven, deels met het oog op de strategie om zich te concentreren op de kernactiviteiten bouw en projectontwikkeling, deels op aandrang van de Europese Commissie die een cementmonopolie meende te signaleren in Scandinavie. Skanska wilde echter onder geen beding verkopen aan Aker/RGI, ondanks intensieve pogingen van de Noren om een meerderheid in het bestuur te verwerven. Aker/RGI had grote plannen met de cementonderneming. De weigering van Skanska veroorzaakte over en weer de nodige scheldpartijen en grote ergernis in het management van Scancem, dat het voortbestaan van de onderneming op het spel zag staan.

Scancem had in ’97 een omzet van 16,1 miljard kroon (f 4 miljard) en verdiende daarop 1,3 miljard kroon (f 400 miljoen). Er werken elfduizend mensen. Afgezien van de Oostzeeregio en West-Europa rond de Noordzee zijn de USA, Afrika en Azie de belangrijkste afzetgebieden.

Aker/RGI heeft op het ogenblik 33,2 procent van de aandelen, Skanska 40,3 procent. Voor het Noorse multiconcern is de afwikkeling een aderlating van formaat: Scancem staat voor 50 procent van de aan de beurs genoteerde belangen in Aker/RGI, dat zich onder meer bezighoudt met scheepsbouw, visserij en vastgoed.

Reageer op dit artikel