nieuws

RPF-statenfractie vreest onveilig ontwerp balgstuw

bouwbreed

zwolle – De Statenfractie Overijssel van de Reformatorische Politieke Federatie stelt vragen aan Gedeputeerde Staten over de gang van zaken rond de balgstuw bij Ramspol.

De aanleg van de balgstuw ligt al negen maanden stil, omdat opdrachtgever Waterschap Groot Salland alle technische ontwerpen van de aannemer heeft afgekeurd.

Aanleiding tot de vragen zijn de onduidelijkheden die over de stuw zijn blijven bestaan na vergadering van de commissie Waterstaat. Die werd vorige week afgebroken wegens tijdgebrek. Daarvoor was het de RPF-fractie, al tijden bezorgd over het veiligheids- en kostenrisico van de balgstuw, wel duidelijk geworden dat het Groot Salland binnenkort opnieuw een advies krijgt uitgebracht over een voorstel van aannemer HBW (Hollandsche Beton en Waterbouw) uit Gouda. De fractie vreest dat het waterschap onder druk van tijdgebrek en mogelijk gezichtsverlies zal zwichten voor een te licht compromisvoorstel terwijl juist aan de veiligheidsnormen geen afbreuk mag worden gedaan. De fractie wil onder meer antwoord op de vraag hoeveel geld er tot nu toe in de balgstuw is gestoken en of dit weggegooid geld is als de stuw niet door gaat.

Toetsen

Waterschap Groot Salland laat weten de Bouwdienst Rijkswaterstaat te hebben ingeschakeld voor het toetsen van het ontwerp van HBW. Deze aannemer heeft een contract voor het ontwerp en de aanleg van de balgstuw voor een vast bedrag van 93 miljoen gulden en oplevering voor het begin van het stormseizoen dit jaar. Met compenserende maatregelen voor boeren en bedrijven zal met het totale project rond de 155 miljoen gulden zijn gemoeid.

Volgens een woordvoerder van het waterschap is het contract niet gewijzigd maar ‘wordt oplevering oktober dit jaar wel erg krap’. Als half februari het laatst ingediende ontwerp is beoordeeld, zal duidelijkheid ontstaan over de verdere gang van zaken, aldus de woordvoerder.

Reageer op dit artikel