nieuws

Rijkswaterstaat presenteert in studie opties aanpak A7

bouwbreed

groningen – De zuidelijke ringweg door Groningen opwaarderen tot een autosnelweg zonder gelijkvloerse kruisingen met een fly-over en twee tunnels. Dat is een van de vijf alternatieven die Rijkswaterstaat aandraagt in de tracestudie A7/zuidelijke ringweg Groningen.

De studie naar de verkeersproblematiek ten zuiden van Groningen is uitgevoerd, omdat de A7 als een hoofdverkeersader is bestempeld. Opwaardering tot een autosnelweg is dan een minimum vereiste. Het onderzoek bevat dan ook oplossingen die uitgaan van het opwaarderen tot een autosnelweg van de bestaande infrastructuur. De gelijkvloerse kruisingen in de ringweg moeten in dit scenario verdwijnen en worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen.

Ook worden de mogelijkheden voor het omleggen van de ringweg bekeken.

Momenteel ligt de tracestudie in de inspraak. Vervolgens is het aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat een keuze te maken uit de opties. Dat gebeurt medio dit jaar. Daarna wordt een ontwerptracebesluit en vervolgens een tracebesluit gemaakt. In 2001 is het trace dan duidelijk.

Naar verwachting begint de eerste fase van de aanpak rond 2003. Deze bestaat onder meer uit de realisatie van twee tunnels en de aanleg van twee bypasses voor Groningen.

Rond 2007 is deze fase gereed. Met de aanpak van de eerste fase van de zuidelijke ringweg is in totaal een bedrag van zo’n 235 miljoen gulden gemoeid. Het totale project vergt een investering van tussen de 650 miljoen en 2 miljard gulden.

Reageer op dit artikel