nieuws

Put scheidt schoon van vies regenwater

bouwbreed

rotterdam – Wel het schone, maar niet het vuile regenwater laten infiltreren in de bodem. Dat is mogelijk met een nieuwe scheidingsput die Wavin presenteert op de vakbeurs voor de grond-, weg- en waterbouw Infratech in Rotterdam.

Het eerste water dat bij een regenbui de putten instroomt, neemt doorgaans het nodige straatvuil mee. Naarmate de bui doorzet, wordt het water automatisch schoner en het is vooral dit water dat waterschappen graag naar de bodem willen laten zakken om verdroging tegen te gaan en de kwaliteit van het grondwater te verbeteren.

Daarom heeft fabrikant Wavin een scheidingsput geproduceerd die pas bij een bepaald debiet het hemelwater naar de infiltratie-eenheden dirigeert.

De put is uitgerust met een drijvende bal, die bij een grote aanvoer de vuilwaterafvoer afsluit. Vanaf dat moment verlaat het water de put via een overstort die loost op infiltratieleidingen en -putten. Zodra het peil in de leiding weer zakt, valt de bal weer terug in zijn oude positie en maakt de vuilwaterafvoer vrij.

Reinigen

Nadeel van de smart-drain, zoals Wavin de scheidingsput heeft gedoopt, is dat die grotendeels met de hand moet worden gereinigd. De geknikte pijp waarin de bal opgesloten zit, moet af en toe omhoog worden gedraaid en schoongespoten.

Het systeem is vorig jaar beproefd in Utrecht, Rijssen en Doorwerth. De leidingen die uit de put kwamen werden daarbij voorzien van debietmeters. Daarbij bleek dat driekwart van het regenwater werd geloosd op de infiltratie-eenheden. De proeven worden nog verder uitgebreid.

De smart-drain maakt deel uit van het Azura-programma van Wavin. Dat bestaat uit een compleet pakket voor het afkoppelen van regenwater; van dakgoten en regenpijpen tot en met besparingstanks en infiltratie-eenheden.

Reageer op dit artikel