nieuws

Overijssel verzacht de pijn voor plattelandskernen

bouwbreed Premium

zwolle – Na het verschijnen van de provinciale Richtingennotitie Ruimte, Water en Milieu kunnen de plattelandskernen in Overijssel enigszins opgelucht ademhalen. De teugels worden niet zo strak aangehaald als op het eerste oog leek.

Tot 2020 komt achttien procent van de nieuwe woningvoorraad in de kernen terecht; 26 procent van de nieuwbouwwoningen gaat naar de vijf grote steden. Met deze notitie hoopt de provincie dat de storm van protesten van het platteland gaat liggen.

De provincie constateert dat een verkeerd beeld is geschapen van het gevoerde concentratiebeleid. De grotere plattelandskernen Haaksbergen, Oldenzaal en Rijssen verwijten de overheid dat de eigen woning- en bedrijfsbehoefte niet overeenkomt met de toegewezen contingenten. De kernen klagen dat hun ontwikkeling wordt afgeremd ten gunste van de grote steden. “Dat beeld is niet juist. De omliggende gebieden gaan niet ‘op slot'”, zo staat in de notitie. De provincie wijst bijvoorbeeld naar de uitbreiding van hectares van bedrijventerreinen. Een derde, ruim 800 hectare, van het totale aantal wordt buiten de grote steden aangelegd. Verder bestaat behoefte aan 4500 hectare nieuw woongebied.

De provincie erkent dat 70 procent van de toekomstige bevolkingsaanwas (10 procent) terecht komt in de grote steden. Ze waakt ervoor dat plattelandskernen uit hun jasje groeien, zoals in de jaren tachtig dreigde te gebeuren. Steenwijk en Hardenberg krijgen een streepje voor op andere kernen, omdat deze gemeenten relatief ver buiten stedelijk gebied liggen. De sub-regionale status van Oldenzaal, Hellendoorn, Raalte en Kampen wordt opnieuw tegen het licht gehouden.

Aan stedelijke uitbreidingen in landschappelijk gebied worden voortaan strenge milieueisen gesteld. De provincie wil de naam van de Tuin van Nederland hoog houden. Overijssel is ingedeeld in zeven deelgebieden. Per gebied wordt bekeken hoe wonen, werken, voorzieningen en de leefomgeving gestalte kunnen krijgen en hoe deze elementen op elkaar worden afgestemd. De provincie moedigt plattelandsvernieuwing aan; recreatie en landinrichting spelen in dat kader een belangrijke rol.

Reageer op dit artikel