nieuws

Operatie Netelenbos

bouwbreed

Minister Netelenbos van Verkeer is toch naarstig op zoek naar een mogelijkheid om te voorkomen dat honderden miljoenen guldens aan gemeenschapsgeld worden verspild bij de bouw van een tunnel voor de Hogesnelheidslijn-Zuid onder het Groene Hart van de Randstad. Dit is opmerkelijk, omdat de bewindsvrouw vlak voor het Kerstreces van de Tweede Kamer nog een CDA-motie ontraadde, waarin werd gevraagd om een goedkopere bouwmethode. Zij vreesde dat aanpassing van de plannen voor een boortunnel te veel tijdverlies zou veroorzaken, met als gevolg dat de Thalys in 2005 nog niet met driehonderd kilometer per uur door Nederland kan razen.

De datum waarop de HSL-Zuid klaar moet zijn staat vast. Niet alleen in een planning, maar ook in internationale contracten. Juist omdat de lijn in het verleden al zoveel vertraging heeft opgelopen wil de huidige minister van Verkeer er alles aan doen verder tijdverlies te voorkomen.

Dat Netelenbos nu toch het initiatief heeft genomen om de plannen aangepast te krijgen, pleit voor haar. In feite was de politieke druk vlak voor het Kerstreces gebroken. Toen konden de grootste voorstanders van aanpassing van de tunnelplannen, CDA en VVD, elkaar politiek niet vinden. De Kamerleden Leers (CDA) en Verbugt (VVD) gunden elkaar de eer niet, waardoor hun moties kansloos waren.

De minister gaf destijds al aan dat zij er natuurlijk voor zou zorgen dat de tunnel zo goedkoop mogelijk zou worden aangelegd. Algemeen werd daarbij aangenomen dat de bewindsvrouw duidde op de aanbestedingsprocedure, die het immers mogelijk maakt de goedkoopste bouwcombinatie te kiezen. Netelenbos gaat echter met haar plan voor een korte boortunnel (2,6 kilometer), in combinatie met twee kilometer tunnelbak en twee kilometer verdiept spoor, veel verder. Zij benut de lopende aanbesteding om uit te vinden of zo geld kan worden bespaard.

Om te voorkomen dat haar alternatief vertraging van de HSL Zuid veroorzaakt probeert Netelenbos de steun te krijgen van lagere overheden, bewoners en milieuorganisaties. Die aanpak is verstandig, want alleen als consensus met die belanghebbenden wordt bereikt kunnen ellenlange beroepsprocedures worden voorkomen. Het op tijd gereedkomen van de supersnelle spoorlijn is een voorwaarde van de minister. De tunneloperatie van Netelenbos stemt hoopvol. Zij geeft aan dat het de bewindsvrouw ernst is als het gaat om zorgvuldige verdeling van gelden voor infrastructuur.

Met de Groene Harttunnel is vanaf het allereerste begin niemand blij geweest. De boortunnel kwam in de plannen om voormalig minister De Boer (PvdA) van VROM binnen het kabinet te houden. Zij had grote bezwaren tegen het spoortrace door het Groene Hart. De dure tunnel dreigde het symbool van geldverspilling te worden. Zeker in een tijd dat tal van plannen voor wegen de ijskast in moeten, of moeten worden versoberd wegens geldgebrek.

Netelenbos oogstte eerder bewondering toen zij er in slaagde 2,3 miljard gulden extra vrij te maken voor regionale wegen. Als het haar nu ook lukt substantieel te besparen op de omstreden tunnel, kan niemand haar nog verwijten dat ze alleen maar geld heeft verspild aan grote projecten. Lagere overheden die plannen voor infrastructuur moeten uitstellen, zullen dan ook meer respect hebben voor haar keuzes. Begin juni is duidelijk of ‘Operatie Netelenbos’ is geslaagd.

Reageer op dit artikel