nieuws

Nog talloze opties staan open voor verbreding A12

bouwbreed Premium

utrecht – Voor de verbreding van de A12 tussen Utrecht en Maarn blijven nog diverse varianten in onderzoek. Tussen Maarsbergen en Veenendaal liggen de 2×3 rijstroken wel vast. Ook voor de Hogesnelheidslijn Oost blijft Rijkswaterstaat kijken naar de verschillende opties.

Dit is het resultaat van de eerste ‘trechtering’ van alle mogelijke oplossingen voor de verbetering van het spoor tussen Utrecht en Arnhem en de vergroting van de capaciteit van de A12 tot Veenendaal.

Voor het stuk weg tussen Utrecht en Maarn wordt nog een aantal varianten onderzocht. Daarbij gaat het om 2×4 rijstroken, hoofd- en parallelbanen, een wisselstrook en een aparte vrachtwagenstrook.

Voor de passage door Maarn wordt gekeken naar een integrale oplossing voor de A12 en de HSL-Oost samen. Uitbreiding op het bestaande trace betekent dat bestaande bebouwing moet worden gesloopt. In het vervolgonderzoek wordt gekeken naar uitbreiding in zuidelijke richting. Daarbij gaat het om nieuwe spoorontwerpen voor tweehonderd en driehonderd kilometer per uur in combinatie met een wegverbreding naar 2×3, 2×4 of 4×2 rijstroken.

Voor Maarn wordt daarnaast gekeken naar omleidingsroutes van spoor en weg zuidelijk langs deze gemeente of verplaatsing van de weg alleen. Die variant wordt overigens door een bestuurlijke begeleidingscommissie afgewezen. Die vindt dat er dan twee barrieres worden opgeworpen.

Ook is bekeken of een tunnel mogelijk is. Van de tot nu toe bestudeerde varianten komt een integrale sleuftunnel voor spoor en weg om Maarn als beste uit de bus. De projectorganisatie HSL-Oost en A12 vindt hierover nader onderzoek niet meer nodig omdat voldoende bekend is van die variant.

In Ede richt het vervolgonderzoek zich op de huidige ligging van het spoor of een verdiepte ligging. De gemeente Ede is uiteraard voor verdiepte ligging en heeft plannen om het spoor te overkluizen en daarop te bouwen.

Ook in Wolfheze zijn plannen voor een verdiepte ligging van het spoor. De gemeente Renkum heeft een ‘Dekselplan’ Wolfheze ontwikkeld. Dat plan voorziet in financiering van de deksel door de gemeente als het rijk het spoor in een bak aanlegt.

De ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM moeten zich nu uitspreken over de verschillende adviezen. In 2000 moet het Tracebesluit er liggen.

Reageer op dit artikel