nieuws

Miljoenenstrop dreigt bij ontwikkeling plan Akkrum

bouwbreed

akkrum – Voor de ontwikkelaars van het nieuwbouwplan Boarnstee bij Akkrum dreigt een miljoenenstrop. De Raad van State besloot onlangs dat de ontwikkelaars een groenstrook van 150 meter rond het aangrenzende bedrijf Hiemstra Silobouw moeten aanhouden. Daardoor kunnen slechts 280 woningen worden gebouwd in plaats van de beoogde 360.

Ontwikkelaar VOF Projectgroep De Boarnstee – waarin Ballast Nedam en de aannemers Friso uit Sneek, Noppert uit Heerenveen, Van der Werf uit Sint Nicolaasga en Jorritsma Bouw Bolsward zijn verenigd – begon in 1996 met de ontwikkeling van het 24 hectare grote bouwplan. Inmiddels is de helft volgebouwd.

De plannen voor Boarnstee dateren al van 1989. Boarnsterhim bepaalde destijds in het bestemmingsplan dat de ontwikkelaars een groenstrook van honderd meter moesten hanteren rond het bedrijf van Hiemstra. Zowel de silobouwer als de ontwikkelaars konden zich hierin niet vinden. De VOF Boarnstee spande een bodemprocedure aan om de groenstrook tot nul meter te reduceren, terwijl Hiemstra een gerechtelijke procedure aanspande. Daarin trachtte de silobouwer een groenstrook van tweehonderd meter af te dwingen. De Raad van State deed hierover onlangs uitspraak.

Deze heeft niet tot paniek geleid bij de ontwikkelaars, ondanks het feit dat er bij handhaving van deze maatregel een miljoenenstrop dreigt. “Onze bodemprocedure loopt nog”, vertelt woordvoerder E. Klomp. “Bovendien kunnen we elders in het plan nog wel even vooruit wat de grondverkoop en de huizenbouw betreft. Alleen de planning loopt wat in de war en is daardoor ietwat onlogisch.”

Tussenvonnis

Klomp noemt de uitspraak een ‘tussenvonnis’. “Er lopen nog meer procedures. Pas als in 2003, wanneer Boarnstee vol is, nog steeds een groenstrook van honderdvijftig meter geldt, dreigen problemen. We hebben natuurlijk al wel grond aangekocht en ontwikkeld.” Het gaat dan om 4 hectare die onbebouwd blijft.

Boarnstee is ontwikkeld ten tijde van de aanleg van het aquaduct bij Akkrum, in het gebied tussen de oude en de nieuwe loop van het riviertje De Boarn.

Reageer op dit artikel