nieuws

Miljoenen voor tram naar kust Grote investering om ‘fout’ goed te maken

bouwbreed

noordwijk – Als het aan Zuid-Holland en de gemeenten in de Rijn-Gouwestreek ligt, dan wordt de sneltram het vervoermiddel naar de kust. Aanleg ervan vergt een investering van honderden miljoenen. “Daarmee maken we de vergissing uit de jaren vijftig, de opheffing van de blauwe tram, weer goed”, zei de Leidse wethouder T. van Rij bij de presentatie van de Rijn-Gouwelijn.

Minister Netelenbos was er speciaal voor naar Noordwijk getogen. Een gedeputeerde, Jansen, een burgemeester en een handjevol wethouders van gemeenten in de Rijn-Gouwestreek, waren komen opdraven om de bewindsvrouw te overtuigen dat een verdere studie naar minstens twee van de vijf alternatieven nodig is.

Dat is althans de conclusie in de gepresenteerde verkenningennotitie die door de regio is opgesteld. Volgens die notitie kan de Rijn-Gouwelijn, die van Gouda via Alphen aan den Rijn naar Leiden en Katwijk/Noordwijk moet gaan rijden, veel problemen in de regio oplossen. De bereikbaarheid wordt verbeterd en de leefbaarheid vergroot doordat, zo is de gedachte, het openbaar vervoer zo aantrekkelijk wordt, dat het gebruik ervan zal groeien.

Kansrijk

In de notitie zijn vijf rekenmodellen ontwikkeld. Daarvan blijken er twee kansrijk. Die, zo adviseert de regio, moeten dan ook nader onderzocht worden in de planstudiefase.

De minst vergaande variant laat over bestaand spoor light train-materieel rijden van Leiden via Alphen aan den Rijn naar Gouda. Hierdoor is op enkele plaatsen verdubbeling van het spoor, de bouw van enkele nieuwe stations en aanpassing van bestaande stations noodzakelijk. Dat vergt een investering van zo’n tachtig miljoen gulden.

In de meest gewenste variant is sprake van een sneltram, die ook op bestaand spoor kan rijden. Vanaf Noordwijk en Katwijk rijdt de tram door de Leidse binnenstad om bij station Leiden Lammenschans het bestaande spoor te pakken richting Alphen.

Dit betekent een fors hogere investering, omdat dit de aanleg van nieuwe rails in Leiden en naar Katwijk en Noordwijk inhoudt. Alleen al aan infrastructuur worden de kosten geraamd van 413 miljoen gulden.

Financiering

Minister Netelenbos zegde toe goed naar de plannen te zullen kijken. Zij ziet veel in light rail-oplossingen, maar zij betwijfelde of op korte termijn de spa de grond in kan. Tot 2010 ligt de in totaal 71 miljard gulden voor overheidsinvesteringen in infrastructuur vast.

Maar ook hier zou publiek-private samenwerking kunnen helpen, zo meende Gedeputeerde Jansen (Ruimtelijke Ordening). “We zijn al bezig alle publiek private samenwerkingsmogelijkheden in kaart te brengen. Daarbij kijken we niet alleen naar slimme oplossingen, maar ook naar mogelijkheden om met de infrastructuur andere vormen van inkomsten te genereren.”

Reageer op dit artikel