nieuws

Lichtmasten in natuurgebied

bouwbreed

akersloot – In het natuurgebied Limmerdie in Noord-Holland verrijst binnenkort een bos van 24 lichtmasten. Het betreft geen landschapskunst, noch een streek van een baldadige aannemer, maar een heus wetenschappelijk onderzoek. Rijkswaterstaat en het Noord-Hollands Landschap willen op die manier het effect onderzoeken van wegverlichting op de natuur.

Toen Rijkswaterstaat enkele jaren terug wegverlichting aanbracht langs de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest, brak er een storm van protest los onder natuurbeschermers Volgens hen werd de natuur aan weerszijden van de weg ernstig verstoord door het felle licht ’s nachts. Rijkswaterstaat zwichtte voor de druk en paste de verlichtingstijden aan. De lampen gaan alleen aan tijdens de spitsuren, bij calamiteiten, bij slecht weer en wanneer er ter plaatse aan de weg wordt gewerkt.

Over harde onderzoeksgegevens beschikten de natuurbeschermers overigens niet, tijdens hun kruistocht. Die worden nu met terugwerkende kracht geproduceerd.

Inmiddels is er literatuuronderzoek verricht en op 1 februari gaat de praktijkproef met de 24 lichtmasten van start. Die worden over een afstand van 500 meter op een rij geplaatst. Midden in de graslanden van de Limmerdie, maar waarschijnlijk nog wel zichtbaar voor de oplettende automobilist op de A9. Tot het einde van de proef, half juni, gaat ook de verlichting langs die weg vaker aan. Biologen kijken hoe dit licht van invloed is op het gedrag van de grutto, een weidevogel die overwintert in Afrika en in het voorjaar naar de gematigde streken vliegt om te broeden.

Reageer op dit artikel