nieuws

Leeuwarden wil honderden woningen bij Bonkevaart

bouwbreed

leeuwarden – Leeuwarden onderzoekt de haalbaarheid van een plan in een groengebied ten noorden van de legendarische Bonkevaart (internationaal bekend van de Elfstedentocht) enige honderden woningen te bouwen.

De gemeente kocht daartoe 170 hectare grond in het betreffende gebied aan. In de loop van dit jaar worden de resultaten van het planologische onderzoek gepresenteerd.

Het groengebied de Bullepolder wordt aan de westkant omsloten door de dorpen Lekkum en Snakkerburen. Aan de oostkant grenst het aan natuur- en recreatiegebied De Groene Ster. De inwoners van Lekkum en Snakkerburen zijn fel gekant tegen het voornemen van Leeuwarden. Ze kijken uit op het gebied en vrezen dat het mooie uitzicht verdwijnt en de natuur wordt aangetast.

De dorpelingen voeren volop actie om de gemeente te wijzen op hun bezwaren.

Wanneer de resultaten van het planologische onderzoek zijn gepresenteerd, kunnen de omwonenden hun kritiek in de bezwaarschriftenprocedurnogmaals kenbaar maken. Pas dan wordt duidelijk of de woningen in de Bullepolder er daadwerkelijk komen.

Als het plan doorgang vindt, wil Leeuwarden enige honderden vrije sector-woningen bouwen in de Bullepolder.

Reageer op dit artikel