nieuws

Leefbaar Utrecht: Leidsche Rijn belooft niet veel goeds door tekort

bouwbreed Premium

utrecht – Bij de bouw van de Vinex-locatie Leidsche Rijn is een tekort ontstaan van 27 miljoen gulden. Volgens W. Lenting, woordvoerder van de politieke partij Leefbaar Utrecht, is dit tekort desastreus voor de kwaliteit van de Vinex-wijk.

Niet alleen is Utrecht in ernstige financiele problemen geraakt, ook is de bouw met drie tot negen maanden vertraagd. Dit blijkt uit een rapport dat onlangs werd gepubliceerd.

Volgens P. Kuenzli, directeur van Projectbureau Leidscherijn, is niet de bouw van de hele Vinex-locatie vertraagd, maar gaat het om enkele bouwvelden. Hij verwacht dat de vertraging wordt ingelopen.

Natter

Het tekort ontstond doordat de bodem van het bouwterrein veel natter is dan aanvankelijk werd verwacht. Hierdoor moet meer zand worden gebruikt om het terrein op te hogen en dit brengt zowel extra kosten als werk met zich mee. In Leidsche Rijn komen twintigduizend huizen.

Leefbaar Utrecht, de grootste politieke partij van de gemeente, vreest dat door het geldtekort sterk zal moeten worden bezuinigd op het uiterlijk van de nieuwe wijk. “Leidsche Rijn dreigt een typisch saaie Vinex-locatie te worden. Maar ook is het niet ondenkbaar dat er wordt bezuinigd op de kwaliteit van de huizen. Dat is slechts een tijdelijke oplossing want als je minder goede huizen bouwt, moet je ze weer snel vervangen en in de toekomst alsnog hoge kosten.”

Volgens Kuenzli zal het zo’n vaart niet lopen. “Er is geen aanwijzing voor dat de kwaliteit van het project in het geding is. Wel zullen we moeten bijsturen.”

Ook de verantwoordelijke wethouder, A. Rijckenberg, laat via haar woordvoerder weten dat de oplossing van het probleem in geen geval ten koste gaat van de kwaliteit van het plan.

Grondverwerving

Kuenzli wijst er nadrukkelijk op dat het ontstane tekort slechts een procent is van de totale investering in de grondexploitatie; deze bedraagt twee miljard gulden.

Volgens CDA-raadslid R. Verhulst mag het financiele probleem echter niet worden gebagatelliseerd. “Er is nu al een enorm tekort, terwijl het project nog maar pas is begonnen. Het moeilijkste deel moet nog komen. Wat staat ons straks nog meer te wachten?”

Hij zegt dat er ook problemen zijn met de grondverwerving. “Er moeten een aantal kassen worden verplaatst naar Harmelen, maar er is nog geen grond aangekocht. Dus kan die verplaatsing voorlopig nog niet doorgaan.”

Verhulst is bovendien ontevreden over de wijze waarop de gemeenteraad is geinformeerd. “Het rapport dateert van augustus vorig jaar. Die cijfers zijn dus niet meer up-to-date. De gemeenteraad moet over dit soort zaken optimaal worden geinformeerd. Misschien dat het projectbureau moet worden uitgebreid.”

Vraagtekens

Ook de PvdA-fractie zette aanvankelijk vraagtekens maar heeft inmiddels zijn vertrouwen in de voortgang van het project herwonnen.

“Als het eerste project al zo misloopt dan belooft het niet veel goeds voor de toekomst, dachten wij aanvankelijk”, zegt PvdA raadslid K. Driehuis. “Maar omdat de gemeente geen ervaring heeft met dit soort projecten verwachten wij dat ze van de fouten leert. Er is een aantal dingen verkeerd ingeschat, maar bij een project als dit kan dat gemakkelijk. Wij verwachten dat het nu ontstane tekort op het hele project wordt goedgemaakt. Er mag natuurlijk niet worden bezuinigd op de kwaliteit van deze locatie.”

Reageer op dit artikel