nieuws

Laag opgeleide jongeren kunnen in Utrecht snel aan de slag in bouw

bouwbreed

utrecht – Laagopgeleide jongeren kunnen in Utrecht aan de slag in de bouw. De gemeente is samen met het NVOB en de Stichting Vakopleiding Bouwnijverheid een experiment begonnen waarbij jongeren meteen vanaf school een betaalde baan in de bouwsector kunnen krijgen.

Vijf jongens hebben inmiddels werk, zo werd maandag bekend gemaakt.

De jongeren worden ingezet bij de bouw van dertigduizend Vinex-woningen. Zo wil Utrecht werkgelegenheid voor de eigen regio creeren.

Om de potentiele bouwvakkers attent te maken op de mogelijkheden binnen de sector, begint een campagne die zich richt op basisscholen en op leerlingen van het voorbereidend beroepsonderwijs en de mavo. Ook schooldecanen en docenten worden via deze campagne benaderd.

“De uitgebreide scholingsprogramma’s van de bedrijfstak geven minder geschoolden de mogelijkheid toch op een hoog niveau in de bedrijfstak te functioneren. Daardoor kan menigeen die minder geschoold het dagonderwijs verlaat, toch goede toekomstperspectieven verwachten”, aldus L. Draisma, voorzitter van de Onderwijscommissie NVOB-Utrecht-’t Gooi.

Wie het voorbereidend beroepsonderwijs verlaat met een diploma op ‘B’-niveau, kan in de bouw gaan werken zonder de verplichting een aanvullende opleiding te volgen.

Wie geen diploma heeft of een diploma op ‘A’-niveau, moet een voorschakeltraject volgen: gedurende een half jaar worden ze bij een samenwerkingsverband klaargestoomd voor de bouwpraktijk.

Voor sommige leerlingen is het van begin af aan echter duidelijk dat ze hun school niet of met een ‘A’-diploma afronden. Zij kunnen in Utrecht terecht, terwijl ze nog dagonderwijs volgen. Nadat ze de school hebben verlaten, hoeven ze dan op slechts een beperkt aantal onderdelen te worden bijgeschoold. Daardoor kunnen ze snel aan de slag in de bouw.

Reageer op dit artikel