nieuws

Krapte op hotelmarkt in Amsterdam

bouwbreed

amsterdam – In Amsterdam moeten er tot 2003 zo’n vijfduizend hotelkamers bijkomen om te voldoen aan de logiesbehoefte. Het gaat vooral om de vraag naar duurdere kamers. Dat valt op te maken uit de gemeentelijke nota Hotelbeleid.

Uit een analyse van de ontwikkelingen op de hotelmarkt blijkt dat het aanbod de afgelopen twaalf jaar is achtergebleven bij de vraag. De krapte op de hotelmarkt zal zich blijkens de nota de komende jaren nog duidelijker manifesteren. Bestaande plannen voor drieduizend kamers in het midden- en luxesegment voldoen niet. Uitgaande van een jaarlijkse groei in overnachtingen van vier a vijf procent zijn tot en met 2003 uitbreiding met ten minste vijfduizend kamers nodig. (anp)

Reageer op dit artikel