nieuws

Keramische branche zet eigen certificering door

bouwbreed Premium

de steeg – De keramische branche in de bouwmaterialenindustrie zet haar certificering voor het Bouwstoffenbesluit door. Uitstel is volgens de fabrikanten onverantwoord, omdat de certificering voor 1 juli geregeld moet zijn.

De kans bestaat dat het certificeringssysteem van de fabrikanten van keramische bouwmaterialen niet zal voldoen aan de regels van het ministerie van VROM.

Volgens de brancheverenigingen KNB, Nedaco en AVA heeft het echter geen zin te wachten op de overheid, want dan heeft de branche geen tijd meer de interne controle aan te passen en producten te laten testen. Vanaf 1 juli moeten alle producten voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot de uitloging. Uit dakpannen, bakstenen en keramische tegels mogen niet teveel schadelijke stoffen vrij kunnen komen. Zij moeten daarom een uitloogproef ondergaan.

Bovendien worden steekproeven genomen in bedrijven, om te kijken of de producten met een bepaalde zekerheid voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit, dat per 1 januari van kracht is geworden.

Lastig

Ir. M.H.M. Nieuwenhuys van de KNB, het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten, legt uit wat er aan de hand is. “We zitten in een lastige positie. Vanaf 1 juli gaat de overheid controleren of onze producten voldoen aan het Bouwstoffenbesluit. De keramische branche heeft samen met de certificatie-instellingen Ikob en Kiwa beoordelingsrichtlijnen opgesteld op basis van onderzoek door TNO en het Technisch Centrum voor de Keramische Industrie.”

“Deze richtlijnen liggen te wachten op goedkeuring door de Stichting Bouwkwaliteit. VROM heeft een handleiding voor beoordelingsrichtlijnen opgesteld. Die is zo streng, dat de eigen certificeringssystemen van een aantal branches niet voldoen, waaronder die van de keramische branche. Een aantal met name kleine bedrijven is niet in staat om aan de strenge eisen te voldoen, omdat de proeven te duur zijn. Zij zouden door de hoge kosten ten onder kunnen gaan. Wij stellen een verkorte proef voor, die volgens ons voldoende zekerheid biedt.”

“We hebben daarover met VROM gecorrespondeerd, maar onze verzoeken zijn niet gehonoreerd”, aldus Nieuwenhuis. “Het gezamenlijke overleg van het bouwbedrijfsleven, VNO en NCW, heeft vervolgens intensief overlegd met kamerleden. Vlak voor het kerstreces is in de Tweede Kamer gedebatteerd. Er is een motie aangenomen die de komende weken of maanden wordt uitgewerkt. Daar kan onze branche niet op wachten. Ondanks de onzekerheid gaan we daarom van start met de certificering.”

Volgens de fabrikanten van keramische bouwmaterialen biedt de verkorte proef, die deel uitmaakt van het zelf ontwikkelde certificeringssysteem, voldoende zekerheid over de uitloging. Het zekerheidsniveau hangt af van het aantal steekproeven en de grenswaarden, die daarbij worden gesteld. “Onze systematiek past niet helemaal binnen die van VROM”, aldus Nieuwenhuis. “Er is een risico dat onze regeling straks niet aan de eisen voldoet. Desondanks gaan we de certificering voorbereiden. Een half jaar is daarvoor al aan de krappe kant.”

Reageer op dit artikel