nieuws

Italie kampt met vervoer gevaarlijke stoffen

bouwbreed

milaan – De hoofdoorzaak van de ramp in de Mont-Blanctunnel en in de Tauerntunnel ligt in de ontvlambare goederen die vrachtwagens hier vrijelijk mogen vervoeren. Italie vraagt zich af hoe dit soort catastrofes te voorkomen.

In de Tauerntunnel – een cruciale verbinding tussen het Noord-Oosten van de ‘laars’ en Oostenrijk – vormt een lading van verfspuitbussen de oorzaak van de gigantische explosie. Vooralsnog lijkt het aantal dodelijke slachtoffers wonderwel beperkt te blijven. De chauffeur van de betrokken vrachtwagen treft geen enkele blaam, want vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen ligt Europees gezien niet strikt aan banden.

Vanaf deze week komt daarin verandering, want de voorzitter van de Transportcommissie, Ernesto Stajano, laat in tunnels langer dan 800 meter geen enkel wegvervoer meer toe met een gevarencodering. Bij de brand in de Mont-Blanctunnel op 24 maart betrof het een schijnbaar onschuldig Belgisch transport van meel en margarine. De boter bleek ontplofbaarder dan gas. Maar liefst 42 mensen overleden in het inferno van meer dan 1000 graden hitte. Was de lading al tot een kookpunt gekomen of liep de temperatuur in de tunnel zo hoog op dat een dergelijke catastrofe kon plaatsvinden?

Risico’s

Professor Pietro Lunardi, expert in ondergrondse bouwwerken, staat aan het hoofd van de onderzoekscommissie Mont-Blanc. Zijn bevindingen zijn direct van toepassing op de Tauern-ramp. Lunardi trekt een zeer ernstige conclusie: “Alle tunnels die Italie met omringende landen verbinden, bevatten een hoog risico, dus ook bij Frejus en de Sint Bernard, omdat de ondergrondse wegen slechts twee banen bevatten. Een verdubbeling daarvan kost minstens 4 miljard gulden, per tunnel.”

Wat Lunardi steekt, is de geringe interesse van politici en directies van de autowegen om te investeren in extra veiligheidsvoorzieningen. Een verdubbeling van rijbanen heeft nog kans, want zij betekent uiteindelijk ook een betere doorstroming van het verkeer. Via tolheffingen komt een deel van het geld weer terug.

De brandpreventie in de Tauern werkte overigens wel naar behoren: het licht bleef op vele plaatsen in de tunnel aan tot de avond, ondanks de temperaturen van meer dan 1000 graden. Zowel ventilatoren als de brandslangen om de 106 meter hebben de ramp nog beperkt. Groot geluk was dat het ongeluk plaatsvond op 600 meter van de uitgang en dan ook nog in de vroege ochtend.

Volgens de experts moeten echter heel andere vragen worden gesteld. De directe aanleiding van de explosie ligt in een ongeluk, veroorzaakt door een stoplicht in de tunnel dat daar was geplaatst vanwege wegwerkzaamheden. Een vrachtwagenchauffeur ziet het signaal, de personenwagen achter hem niet, en de vrachtwagen daarna evenmin. Het resultaat is een kettingbotsing, gevoegd bij de brandbare lading van de voorste vrachtwagen uitmondend in een ramp.

Hamvraag

Hamvraag luidt nu vanuit een Italie dat inmiddels is vergroeid met tunnelrampen: “Wie bepaalt dat een stoplicht op dat punt ongevaarlijk is?”

Interessanter in algemene zin zijn de huidige eisen die aan dergelijke tunnels worden gesteld. Volgens Lunardi kan geen enkel land daarin beslissingen nemen zolang Verenigd Europa niet met een unaniem eisenpakket komt. “Mijn voorstel ligt klaar. Honderden meters voor de tunnels een thermopoort installeren met infrarood sensoren, die zowel de oppervlaktetemperatuur van de wagen als de brandbaarheid van het transport meten. Op basis daarvan kunnen wagens ook worden tegengehouden.”

“De Belgische vrachtwagen had puur vuur aan boord toen hij de Mont-Blanc in reed. Niemand meet dat, niemand weet het. Via een dergelijke controle waren beide rampen te voorkomen geweest. De schadeposten waar we nu mee zitten, overschrijden in vergaande mate het budget dat voor veiligheidseisen had moeten worden uitgetrokken.”

Vanuit de regering in Rome komt Stajano met een pakket voorstellen, dat steun vindt bij het ministerie van Openbare Werken. Nog voor eind dit jaar moeten de volgende maatregelen zijn getroffen: waarschuwingssystemen bij brand, het aanbrengen van automatische blusinstallaties, betere vluchtroutes om de 200 meter en een strikt afstandsvoorschrift van minimaal 150 meter.

De Mont-Blanctunnel blijft tot eind dit jaar gesloten. Van de Tauern is zeker dat deze cruciale verbinding tussen Oostenrijk en Italie de gehele zomer ontoegankelijk zal zijn.

Italie valt bij de Oostenrijkse catastrofe niets te verwijten, omdat de tunnel duidelijk op Oostenrijks grondgebied ligt, maar ondervindt er wel de gevolgen van. Er liggen ook nog wat andere ondergrondse doorgangen op directe grensposten, die dit land als een potentiele bom kan beschouwen.

Reageer op dit artikel