nieuws

HAM reist mee met handelsdelegatie Ybema

bouwbreed

capelle aan den ijssel – De handelsmissie van staatssecretaris Ybema vertrekt 20 januari naar China. Ook HBG-dochter HAM reist mee. Nog nooit heeft zij een cent omzet gedraaid in China. Maar nu Nederlandse ingenieursbureaus aan het rekenen zijn om de Jangste-rivier binnen de oevers te houden, hoopt HAM een graantje mee te pikken.

Kees de Groot, hoofd marketing en pr, reist samen Peter Bunschoten, regio-manager Azie. De Groot benadrukt dat HAM uit nieuwsgierigheid meegaat en niet achter een bepaald project aanjaagt. Deze week komt de delegatie alvast een keer bijeen om het programma en de etiquette door te praten. “Ik weet al dat je nooit je bord moet leeg eten, anders blijven ze opscheppen. Afgelopen de zomer ben ik op doorreis in China geweest en toen viel op dat Chinezen met twee handen hun visitekaartje overhandigen.”

HAM heeft nog nooit in China gewerkt. In het verleden heeft HAM – zonder succes – wel ingeschreven op een paar grote projecten. Ondanks de enorme markt heeft het bedrijf daar nog nooit een rooie cent verdiend.

Ook nu ziet HAM voor zichzelf niet al te veel kansen. “In het verleden hebben we wel geleerd dat we de Chinezen op het gebied van baggeren niets wijs hoeven maken. Dat kunnen ze zelf wel. Ook hun baggervloot is indrukwekkend, dus op het gebied van materieel is ook weinig te halen. We richten ons meer op de ingewikkelde projecten. We gaan mee om de markt af te tasten en te kijken waar eventueel mogelijkheden liggen.”

Jangste-rivier

Toch is de reis naar China niet zo vrijblijvend als het bedrijf in eerste instantie doet voorkomen. De Groot reageert verrast als hij hoort dat er geen ingenieursbureaus meereizen. “Ik weet dat diverse Nederlandse bureaus naar aanleiding van de missie van oud-minister Wijers hard bezig zijn te berekenen hoe zij de Jangtse in toom kunnen houden. Het is algemeen bekend dat die rivier een groot probleem vormt. Misschien kunnen we daar op in kunnen.”

Andere Nederlandse baggeraars zijn al wel actief in China. Onder andere IHC-Calland probeert een order binnen te halen voor de levering van sleephopperzuigers.

Landwinning

Buiten China is de HAM is wel al jaren zeer actief in Azie. Zo was het bedrijf als eerste Nederlandse baggeraar betrokken bij grootscheepse landwinning in Hongkong toen dat nog een Britse kroonkolonie was.

“Er zijn jaren geweest dat honderd man van ons kantoor in Hongkong zaten en daar eenderde van onze omzet vandaan kwam. Maar de Engelsen hadden heel andere prioriteiten dan de Chinezen. Sinds twee jaar is het werkaanbod helemaal ingezakt. Behalve dan dat we dit jaar nog de aanbesteding van Terminal 9 verwachten. Dit is een project dat al een paar jaar in de lucht hangt.”

Vooruitlopend op de veranderende economische verhoudingen in Azie is twee jaar geleden het kantoor van Hongkong naar Taipeh (Taiwan) verhuisd.

Daarnaast heeft de dochter van HBG nog een vestiging in Singapore. Samen behartigen beide vestigingen alle belangen van het bedrijf in het Verre Oosten. Maar door de Aziecrisis draaien de zaken niet geweldig.

De Groot: “Er klinken geluiden dat het dieptepunt van de crisis in zicht is, maar zelfs als dat zo is, zal het nog jaren duren voordat de grote projecten weer op gang komen.”

Twee nieuwe steunpunten

Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken bezoekt China van 20 tot en met 27 januari. Een delegatie van zeventien bedrijven vergezelt hem.

Ybema opent tijdens zijn reis een Chinees-Nederlands seminar over geotextiel voor dijkversterking. Bovendien opent hij in Tianjin en in Hangzhou economische steunpunten. Deze bieden informatie en assistentie voor het Nederlandse bedrijfsleven. Met de steunpunten komt het aantal in China op zes. Het is de bedoeling dit tot tien uit te breiden.

De economische relaties tussen Nederland en China, een markt met 1,2 miljard inwoners, worden steeds belangrijker. Ondanks de Aziecrisis is de export naar China, gemeten over de eerste negen maanden van 1998 in vergelijking tot dezelfde periode van 1997 nog licht toegenomen (van 1174 miljoen naar 1197 miljoen gulden). De import uit China nam in dezelfde periode toe van 4257 miljoen naar 5482 miljoen.

De omzet van de HAM in China is tot nu toe nihil. Hongkong daarentegen heeft altijd wel voor veel werk gezorgd, zoals hier bij de landaanwinning voor de onlangs opgeleverde luchthaven in zee.

Reageer op dit artikel