nieuws

Grootscheeps onderzoek naar ongevallen in bouw

bouwbreed

amsterdam – Op zeer korte termijn begint een grootschalig onderzoek naar ongevallen in de bouw. Het wordt uitgevoerd onder tienduizend werknemers. De resultaten worden begin april verwacht.

Volgens Arbouw-directeur L. Akkers moet het onderzoek bijdragen aan het creeren van een waarheidsgetrouw beeld van het aantal ongelukken.

Arbouw is opdrachtgever voor het onderzoek. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) voert het uit. Akkers noemt dat een logische stap. “Het EIB heeft de afgelopen jaren voor ons steeds zo’n onderzoek verricht. Dat was echter veel beperkter van opzet. Toen werden duizend werknemers ondervraagd.”

De beslissing om dit aantal te vertienvoudigen, vloeit voort uit de vorig jaar door Cobouw aangezwengelde discussie over de feitelijke situatie met betrekking tot ongevallen.

Registratie

Uitkomst daarvan was dat zodanig werd gegoocheld met cijfers, dat een helder inzicht ontbrak. De Stichting Arbouw, de Arbeidsinspectie en deze krant kwamen in eigen analyses tot sterk uiteenlopende aantallen (ernstige en dodelijke) ongevallen.

Voor sociale partners in de bouw was dat in september vorig jaar aanleiding het initiatief te nemen voor het opzetten van een ordentelijke registratie. Daaraan ontbrak het immers.

Volgens Akkers zijn inmiddels overeenkomsten aangegaan met instellingen en instanties, die eveneens relevante informatie kunnen verschaffen: arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Stichting Consument en Veiligheid en ministerie van Volksgezondheid.

De vragenlijst voor het onderzoek onder de tienduizend werknemers is klaar. Deze week gaan de eerste formulieren de deur uit.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels