nieuws

Fors gebrek aan ruimte in watergebonden bedrijven

bouwbreed

den haag – In het zuidelijk deel van de provincie Zuid-Holland heerst een ruimtetekort van zo’n honderd hectare voor watergebonden bedrijven. Tot die conclusie komen Buck Consultants International en Arcadis Heidemij advies. Zij onderwierpen ruim tweehonderd watergebonden bedrijven aan een onderzoek.

De behoefte aan terreinen ontstaat in het bijzonder doordat mogelijke kavels worden gebruikt voor andere doeleinden: woningbouw of dijkverzwaring. Ook kunnen bedrijven vaak niet meer uit de voeten op bestaande terreinen.

De behoefte aan zesentwintig hectare natte bedrijventerreinen (terreinen met kades, steigers of hellingen) is uitermate urgent. Veertien bedrijven zoeken op korte termijn een nieuwe locatie. Slechts tien kavels van in totaal veertien hectare zijn op dit moment uitgeefbaar. Ook van buiten de regio blijkt vraag te bestaan voor vestiging aan vaarwater in Zuid-Holland.

Toch blijkt het lastig te zijn om voor openstaande kavels klanten te vinden. Volgens het onderzoek komen de omvang en de kwaliteit van de beschikbare locaties vaak niet overeen met de eisen die de zoekende ondernemingen stellen. Bovendien zijn bedrijven niet altijd op de hoogte van het aanbod van kavels elders in de regio.

Volgens Buck/Arcadis moeten herstructurering van bestaande locaties, ontwikkeling van nieuwe en het behouden van bestaande ‘natte’ lokaties uitkomst bieden.

Reageer op dit artikel