nieuws

Evenwicht blijft nog uit op woningmarkt

bouwbreed Premium

nieuwegein – Het evenwicht op de woningmarkt, al jaren voorspeld, blijft maar uit. Dat valt op te maken uit de cijfers die de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM heeft opgesteld. Bij het commercieel vastgoed blijkt zelfs sprake te zijn van oplopende schaarste.

Woningen, zowel bestaande als nieuw gebouwde, gaan als warme broodjes over de toonbank. De leden van de NVM bemiddelden vorig jaar bij 113.368 transacties.

De prijs van een gemiddelde koopwoning steeg in een jaar tijd met 8 procent (het jaar ervoor nog met 8,9 procent) en bedraagt nu 293.000 gulden.

De toegenomen werkgelegenheid en de dalende hypotheekrente hebben de vraag naar woningen doen toenemen. Ook de vermogensgroei blijkt een opstapje naar de koopwoningmarkt.

Met de nog altijd bestaande schaarste – een marktevenwicht wordt volgens de makelaars bereikt als kopers in spe kunnen kiezen uit vijf tot zes woningen in plaats van krap drie – is het ontbreken van het evenwicht verklaard.

Verder constateren de makelaars dat niet alle regio’s in staat zijn de marktvraag voldoende te beantwoorden. Zo vindt in Amsterdam een eenzijdig aanbod van appartementen plaats bij een geringe voorraad koopwoningen van niet meer dan 12 procent. In de regio Utrecht is niet de vraag naar woningen relevant, maar de invulling van de Vinex-locaties. Dat jaagt de lagere inkomens de regio uit.

Commercieel

Op het terrein van het commercieel vastgoed is zelfs sprake van een oplopende schaarste

Het aanbod aan nieuwe kantoorruimte is beperkt. De gemiddelde huurprijs nam met zeven gulden per vierkante meter toe tot 2160 gulden. In de Randstad steeg de huur met 4 procent tot 289 gulden per vierkante meter. Amsterdam blijft onverminderd duur. Daar bedroegen de huren vorig jaar opnieuw 700 gulden per vierkante meter bruto vloeroppervlak.

De nog altijd gunstige economische groei en het toenemend aantal bedrijven dat verhuist, maakte de bestaande markt voor bedrijfsruimten een goed jaar door.

Wel ontstaat in toenemende mate een tweedeling tussen nieuwe bedrijfsruimten op toplocaties en niet-courante locaties met overaanbod, lage prijzen en leegstand.

De NVM verwacht voor dit jaar vooral in het Oosten van ons land een stijgende vraag naar nieuwe bedrijfsruimten, onder andere om de overloop uit de Randstad op te vangen.

Reageer op dit artikel