nieuws

CDA-Kamerlid snapt niets van geschuif met coordinatiepunt bouw

bouwbreed Premium

den haag – De CDA-fractie wil van staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) weten waarom de Tweede Kamer niet op de hoogte is gesteld van de verhuizing van het coordinatiepunt bouwbeleid van de Rijksplanologische Dienst naar de Rijksgebouwendienst.

Dit blijkt uit schriftelijke vragen die CDA-Kamerlid Leers gisteren stelde, naar aanleiding van een artikel in deze krant over de voorgenomen reorganisatie bij het ministerie van VROM.

Leers vindt het onbegrijpelijk dat het coordinatiepunt uitgerekend bij een dienst komt, die wordt geprivatiseerd. Hij wil van Remkes weten of hij de zorgen deelt, die het AVBB hierover in Cobouw heeft uitgesproken.

De werkgeverskoepel in de bouw verklaarde zeer ongelukkig te zijn met de plannen. “Blijkbaar vinden ze in Den Haag de bouw niet meer belangrijk”, zei woordvoerder Lely. Hij vindt dat met de reorganisatie het bouwbeleid wordt gedegradeerd, omdat het verder van de ministeriele top wordt geschoven. “Hoe gaat het coordinatiepunt functioneren als de Rijksgebouwendienst is geprivatiseerd en het onderdeel dus los komt te staan van VROM?”

Staatssecretaris Remkes verdedigde de operatie met de stelling dat ‘de Rijksgebouwendienst een belangrijke speler is op de bouwmarkt’. “Het is een dienst die ‘doet’ en dat is de Rijksplanologische Dienst allerminst. Zo zou de bouwcoordinatie efficienter kunnen werken, meer praktijkgericht. De kwestie is puur pragmatisch”. De bewindsman bestreed dat sprake is van een pricipiele zaak.

Leers wil nu van staatssecretaris Remkes weten of hij de visie van het AVBB deelt. Hij vraagt verder of de bewindsman de opvatting onderschrijft dat de bouwsector uiterst belangrijk is voor de Nederlandse economie en een belangrijke partner is bij het realiseren van overheidsdoelstellingen op het gebied van wonen, ruimtelijke kwaliteit, infrastructuur en duurzaamheid.

Leers vindt om die reden directe betrokkenheid van de verantwoordelijke bewindslieden bij het bouwbeleid noodzakelijk. Hij maakt zich grote zorgen over de dreigende degradatie van het bouwbeleid.

Reageer op dit artikel