nieuws

Campagne inzameling gevaarlijk afval bouw

bouwbreed

brussel – De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en het afvalverwerkingsbedrijf Watco zetten een grootscheepse campagne op voor het verzamelen van gevaarlijk afval op bouwwerven en in werkplaatsen in Vlaanderen.

De confederatie plaatst daartoe op de bouwwerven en in de werkplaatsen speciale containers, vergezeld van schriftelijke instructies voor het inzamelen en sorteren van dit afval.

Volgens de Vlaamse afdeling van de nationale aannemersbond (NCB), is slechts een klein gedeelte van het bouw- en sloopafval gevaarlijk, maar loont de actie toch de moeite omdat het nog altijd om 50.000 ton gevaarlijk bouwafval (een procent van de totale afvalberg) per jaar gaat.

De VCB en Watco zullen de bouwbedrijven vragen de afvalstoffen op de bouwwerf naar drie soorten van elkaar te scheiden: gevaarlijk afval, inert afval en gemengd afval.

Te veel scheiden van afval op de bouwplaats heeft volgens de VCB en Watco dan weer een averechts effect omdat het aanleiding geeft tot onnodige transportkosten. Bovendien kan dit in sommige situaties er zelfs toe leiden dat het op de bouwplaats gescheiden bouwafval later in het verwerkingsbedrijf weer wordt samengevoegd.

Reageer op dit artikel