nieuws

Alleen millenniumproof schip mag bij jaarwisseling varen

bouwbreed

den haag – Gezagvoerders en schippers moeten kunnen aantonen dat hun schip millenniumproof is als zij gedurende de eeuwwisseling gebruik willen maken van rijksvaarwegen.

Verder zullen uit voorzorg de bruggen, sluizen en stuwen onder beheer van het Rijk op oudejaarsavond tussen tien uur ’s avonds en twee uur ’s ochtends voor de scheepvaart gesloten blijven. Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft deze voorzorgsmaatregelen vastgelegd in een Beleidslijn voor de scheepvaart.

De maatregelen worden getroffen voor rijksvaarwegen en de aanloopgebieden naar de Nederlandse zeehavens. Naar verwachting zullen de beheerders van niet-rijksvaarwegen zich bij de regeling aansluiten. Gangbare praktijk is dat veel bruggen, sluizen en stuwen op 31 december niet worden bediend. Op oudejaarsavond ligt het scheepvaartverkeer normaal ook al vrijwel stil. De enkele schepen die wel varen, maken doorgaans voor hun plaatsbepaling gebruik van computersystemen. De computers kunnen bij de overgang van het jaar 1999 naar 2000 uitvallen of slecht functioneren. Het kan zijn dat slechts twee geheugenplaatsen zijn gereserveerd voor het jaartal. Het jaartal 00 wordt dan niet herkend. Gezien deze millenniumproblematiek worden toch enkele extra maatregelen genomen om eventuele schade op en aan rijksvaarwegen en aan kunstwerken uit te sluiten. Om het millenniumgereed zijn van een schip aan te tonen, kan de gezagvoerder of schipper van een zee- of binnenschip gebruik maken van een standaard vragenlijst, vanaf 7 juni op te vragen via telefoonnummer 0800-0900123 (gratis).

Reageer op dit artikel