nieuws

Alleen luxe koopwoningen kunnen leegloop van Delfzijl tegengaan

bouwbreed

DELFZIJL – Burgemeester Ed Haaksman van Delfzijl wil de aanstaande Statenverkiezingen aangrijpen om het door de provincie Groningen vastgestelde maximale woningcontingent voor zijn gemeente ter discussie te stellen.

Haaksman is met het gemeentebestuur van mening dat de toenemende leegstand en de terugloop van het inwonertal alleen te keren zijn, als er de komende jaren in Delfzijl veel meer luxe koopwoningen mogen worden gebouwd. Het huidige maximum van 300 van dergelijke huizen vindt hij volstrekt onvoldoende.

Los daarvan heeft Delfzijl in het kader van de herstructurering vergevorderde plannen voor grootschalige sloop en verkoop van goedkope huurwoningen. Gemiddeld staan er circa 500 van die woningen leeg. Bovendien verlieten het afgelopen jaar per saldo 450 bewoners de havenstad, terwijl dat aantal de jaren ervoor gemiddeld nog 200 bedroeg.

Delfzijl gaat bij de provincie Groningen dan ook aandringen op verhoging van het bestaande woningcontingent, dat bij lange na niet zou voldoen aan de woningbehoefte in de gemeente. Volgens het gemeentebestuur keren met name de hogere en middeninkomens de havenstad definitief de rug toe omdat er voor deze bevolkingsgroep te weinig geschikte woningen voorhanden zijn. De grote leegstand doet zich voornamelijk voor in goedkopere huurwoningen. Volgens Delfzijl is de behoefte aan duurdere koopwoningen daarentegen onverminderd groot. Het gemeentebestuur baseert zich daarbij op de grote belangstelling voor de 170 binnenkort nieuw te bouwen luxe woningen in de wijk Doklanden en nieuw te realiseren koophuizen in andere stadsdelen.

Reageer op dit artikel