nieuws

Afzinken van elementen Sonttunnel snel afgerond

bouwbreed

kopenhagen – De laatste van de twintig elementen van het tunneldeel in de vaste oeververbinding over de Sont is afgezonken. De in augustus 1997 gestarte omvangrijke afzinkoperatie is daarmee anderhalve maand eerder afgerond dan gepland. De innovatieve fabriek voor de tunnelelementen gaat nu dicht.

Opdrachtgever oeresundskonsortiet is met de tijdwinst bijzonder ingenomen. “Heel imponerend”, noemt technisch directeur Peter Lundhus de verrichtingen van de aannemersgroep, oeresund Tunnel Contractors, mede gezien de pech van afgelopen zomer. Toen liep een element tijdens het verslepen naar de tunnellocatie vol en kwam op de verkeerde plaats terecht. “Met goed teamwork, overtuigende planning van het werk en grote vindingrijkheid is de aannemer erin geslaagd nog eens anderhalve maand in te lopen op het bij voorbaat strakke schema”, zo prijst Lundhus het tunnelconsortium de hemel in.

De tunnel is desondanks nog niet helemaal klaar. Een resterende meter, de sluitvoeg tussen de elementen vijftien en zestien, moet onder water worden gemaakt. Voor dit door oeTC als lastig betitelde karwei worden de komende twee maanden uitgetrokken. Daarna volgt de aanleg van de voorzieningen in de 3,7 kilometer lange tunnel, zoals rails, wegdek, elektriciteitsbekabeling en ventilatie. Over ruim een jaar wordt de tunnel opgeleverd door oeTC, een combinatie van Boskalis Westminster, Phil en Soen, Dumez-GTM en John Laing Construction.

De streefdatum voor de ingebruikneming (1 juli 2000) is door de progressie bij het werk een stuk haalbaarder geworden. Hierbij speelt eveneens een rol, dat ook de bouw van het brugdeel aan de oostkant volgens schema verloopt.

Innovatief

De fabriek waar de tunnelelementen zijn gebouwd is de eerste grote bouwplaats voor het project van de vaste oeververbinding die zal worden gesloten. Het laatste tunnelelement is in december gestort. Alle twintig tunnelelementen zijn op tijd afgeleverd om te worden afgezonken. Sinds het storten van de tunnelelementen in 1996 begon, zijn zo’n duizend mensen bezig geweest met de 160 secties waaruit de twintig elementen zijn samengesteld.

De productie van de elementen is innovatief aangepakt. Ze zijn gemaakt in een hal op maaiveld en door middel van vijzels over een funderingsbaan naar buiten geduwd. Door een slim systeem van sluisdeuren zijn ze daarna opgedreven, een stuk versleept en tot op zeeniveau afgelaten. Daarna zijn ze versleept naar de plaats van afzinken in het tunneltrace. Deze werkwijze omzeilt het maken van een bouwdok voor het fabriceren van de elementen. Onder meer vanwege milieueisen in verband met de noodzakelijke bronbemalingen zou dit duurder zijn geweest dat de nu gevolgde methode.

In de fabriekshal is het mogelijk geweest onder gecontroleerde omstandigheden een kwalitatief hoogwaardig product af te leveren. Dat onafhankelijk van de weersomstandigheden kon worden gewerkt is een voordeel geweest. In de twee jaar dat de fabriek operationeel was, is de productietijd per element aanzienlijk gedaald. In het begin ging het om zestien weken, later ging het met negen weken een stuk sneller. Het laatste element is in zes weken gemaakt.

Komend voorjaar zal worden begonnen met het leggen van de sporen in de tunnel tussen Kastrup en het kunstmatige eiland Peberholm.

Reageer op dit artikel