nieuws

Zwartwerk in Belgie zeer wijd verbreid

bouwbreed

brussel – Zwartwerk komt in Belgie overeen met 420.000 en 560.000 volledige banen. Dat concludeert het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (WAV) van de Leuvense universiteit.

De vraag in hoeverre de werkgelegenheid zou stijgen als het zwartwerk zou ophouden te bestaan, laat de studie onbeantwoord. In theorie zou bijna elke uitkeringsgerechtigde werkloze in Belgie aan een baan kunnen worden geholpen als het zwartwerk volledig zou worden uitgebannen.

De WAV-studie schat de zwarte economie in Belgie op twaalf tot zestien procent van het bruto binnenlands product (BBP).

Daarmee behoort Belgie samen met Griekenland, Italie en Spanje tot de Europese koplopers. Zwartwerk komt volgens de Leuvense studie het meest voor in onder meer de bouw en de transportsector. Verder blijkt dat mensen die al een baan hebben het meest zwartwerken. Over de oorzaken geeft de studie geen uitsluitsel. In elk geval bestaan er geen aanwijzingen dat hoge belastingen of veel bureaucratie aanzetten tot zwartwerk.

De Belgische overheid bestrijdt het zwartwerk steeds meer. Werden in 1992 nog een kleine vierduizend mensen bestraft, in 1996 ging het om ruim 9200 zwartwerkers.

Geldboetes

Opmerkelijk is ook dat steeds meer administratieve geldboetes worden opgelegd aan zwartwerkers, maar dat die steeds minder effectief worden geind. In 1992 werd nog 61 procent van alle opgelegde boetes betaald, drie jaar later was dat nog maar 44 procent.

Om het zwartwerk te beteugelen, krijgt elke Belg of buitenlander die belastingplichtig is in Belgie, binnenkort een arbeidskaart die hij steeds op zak moet hebben.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels