nieuws

Nieuwe draaiboek voor bodemsanering

bouwbreed

den haag – De ministeries van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de provincies en de gemeenten hebben gezamenlijk een draaiboek voor een nieuwe aanpak van bodemsanering vervaardigd. Het is het resultaat van een project waarin samen gezocht is naar nieuwe organisatievormen om de kosten van bodemsanering in de hand te houden.

Bodemverontreiniging kan de ontwikkeling van een bedrijventerrein volledig verlammen. Bedrijven op verontreinigde grond investeren niet langer in hun bedrijfsmiddelen en het terrein verkommert. De zogenoemde BOSOM-aanpak (bodemsanering, ontwikkeling, marktwerking/maatwerk) biedt een uitweg uit deze impasse.

Het draaiboek is een handleiding voor het opzetten en aanpakken van projecten. Het geeft de fasen aan die tijdens een project worden doorlopen, de problemen die zich kunnen voordoen en bovenal praktische tips voor oplossingen van die problemen.

Met een verstandige aanpak, waarbij samenwerking tussen betrokken partijen de sleutel is, kunnen de kosten van bodemsanering fors afnemen. Het BOSOM-draaiboek is dan ook geen blauwdruk maar een leidraad voor vruchtbare samenwerking. Bij de aanpak staat niet de bodemverontreiniging voorop, maar de potentie van het betrokken gebied.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels