nieuws

Leidschendam zwicht voor protest buurt Vernieuwing flatwijk Prinsenhof stopgezet

bouwbreed

leidschendam – Na protesten uit de buurt is het rigoureuze vernieuwingsplan voor de Leidschendamse flatwijk Prinsenhof in de ijskast gezet. De gemeente heeft een ‘spoorboekje’ opgesteld om in samenspraak met bewoners te komen tot een plan dat meer omvat dan alleen architectonische ingrepen. Wethouder L. Dwarshuis: “Een stapje terug om er daarna twee vooruit te kunnen”.

Leegloop naar het Vinex-gebied Leidschenveen bedreigt het draagvlak van de eenzijdig samengestelde, ongeveer dertig jaar oude flatwijk Prinsenhof in Leidschendam.

Daarom kreeg architect F. Verheijen vorig jaar opdracht van de gemeente en twee betrokken woningbouwverenigingen, meer variatie aan te brengen. Het rigoureuze plan, waarvoor flats voor een deel moesten worden gesloopt, viel slecht bij de bewoners. Het gemeentebestuur was gedwongen het in de ijskast te zetten.

Het college van B en W komt nu met een breder opgezet plan voor onderzoek en overleg, opgesteld door Adviesbureau Breebaart en Huffstadt. Wethouder Dwarshuis benadrukt dat communicatie met de bewoners een zwaarder accent krijgt.

Het plan van Verheijen is niet mislukt, vindt Dwarshuis. “Het heeft veel emotie losgemaakt en geleid tot stampvolle zalen. We hebben er een boel van geleerd. Onder andere dat we bewoners niet alleen moeten informeren, maar dat wij echt met ze moeten communiceren. We moeten nu een stapje terug om er twee vooruit te kunnen doen.”

Zit Leidschendam daarmee in hetzelfde schuitje als de gemeenten Den Haag en Groningen, waar recent bewoners te hoop liepen tegen vernieuwingsplannen? Dwarshuis: “Het verschil met bijvoorbeeld Duindorp in Den Haag is dat de plannen voor Prinsenhof meer preventief zijn. De toestand is nu nog niet dramatisch. Er is dus nog ruimte voor overleg en planvorming.”

Dwarshuis beaamt dat die gemeentelijke misstappen erop kunnen duiden dat de kennis uit de stadsvernieuwing, hoe je met bewoners moet overleggen, verloren is gegaan.

“Ik denk dat dat deels zo is, ja. Wij hadden gedacht dat ons enthousiasme voor het plan Verheijen op de bewoners zou overslaan. Dat was naief. De bewoners wierpen een blokkade op voor grote ingrepen. Zorg eerst maar eens voor goed onderhoud, was hun stelling.”

Of het oorspronkelijke plan van Verheijen nog uit de ijskast komt, moet in december blijken. Dan moet alle onderzoek en overleg leiden tot een “integraal uitvoeringsplan”.

Verheijen zal in elk geval wel als eerste worden gevraagd daar vorm aan te geven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels