nieuws

Rekenregels gewapend metselwerk

bouwbreed

De CUR heeft een rapport gemaakt met regels voor het berekenen van constructies van gewapend en voorgespannen metselwerk. Daarmee voorziet de CUR in een lacune, want de bestaande normen hebben betrekking op ongewapend metselwerk waarin geen trekkrachten door buigende momenten mogen optreden. Die trekkrachten zijn wel mogelijk door het metselwerk te wapenen of voor te spannen, wat in de praktijk steeds vaker gebeurt.

De CUR wil voorkomen dat verdere toepassing hiervan wordt belemmerd door het ontbreken van regels en voerde daarom een inventarisatie uit van de beschikbare kennis op dit gebied. Het verslag daarvan beschrijft hoe constructeurs de sterkte moeten bepalen. De CUR heeft zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de gebruikelijke praktijk bij steen- en betonconstructies. Het rapport behandelt onder meer een latei van gewapend metselwerk, een hoge wandligger van gewapend metselwerk en voorgespannen steenconstructies zoals een stabiliteitswand en een diafragmawand.

Het rapport ‘Gewapend en voorgespannen metselwerk’ is verkrijgbaar door overmaking van f. 40 op postbankrekening 544328 t.n.v. de CUR te Gouda, onder vermelding van publicatienummer 98-4. Voor het onderwijs geldt een korting van 25 procent.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels