nieuws

Utrecht houdt ruim dertien miljoen over

bouwbreed

utrecht – De provincie Utrecht heeft 1998 afgesloten met een overschot van bijna 13,5 gulden op de jaarrekening. De belangrijkste meevaller is te danken aan onverwachte extra opcenten voor de motorrijtuigenbelasting.

De opbrengsten motorrijtuigenbelasting vielen bijna negen miljoen gulden hoger uit dan de gemeente had verwacht. Vijf miljoen als gevolg van een eenmalige uitkering van het Rijk, waar de provincie een lager bedrag had ingevuld. Vier miljoen vanwege een ‘fiscale’ verhuizing op last van de Belastingdienst van de lease-maatschappij Top Lease (een onderdeel van het in Utrecht gevestigde Fortis) van Breda naar Utrecht. Daardoor telde de provincie Utrecht opeens 25.000 auto’s extra, zij het ‘virtueel’.

Tot de positieve jaarrekening droegen ook bij een bedrag van twee miljoen aan extra rentekosten voor geldleningen en een voordelige uitkering uit het provinciefonds van anderhalf miljoen gulden. Daarnaast hielden de provinciale diensten samen bijna vier miljoen gulden over.

Het geld worden toegevoegd aan de algemene reserves van de provincie. Overigens bedroeg de totale exploitatierekening van Utrecht in 1998 vierhonderd miljoen gulden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels