nieuws

SEV zoekt voorbeeldprojecten intensief ruimtegebruik

bouwbreed

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) is op zoek naar goede voorbeelden van intensief ruimtegebruik.

De voorbeeldprojecten vormen een onderdeel van het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik (StIR) waarvoor minister De Boer eind vorig jaar het startsein gaf. Doel is een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door zorgvuldiger en intensiever gebruik van de schaarse ruimte, met name in stedelijke gebieden.

Het programma, waarvoor een budget van f. 50 miljoen beschikbaar is, duurt vijf jaar. Dit jaar is voor de voorbeeldprojecten een bedrag van f. 4,5 miljoen uitgetrokken. Dat is genoeg voor twintig tot dertig projecten.

In 1998 staan vier thema’s centraal: bouwen onder de grond of in de hoogte, efficientere benutting van bedrijventerreinen, intensief ruimtegebruik op en rond verkeers- en spoorwegen en open ruimten of groen in de stad.

Aanmelding is mogelijk tot 19 juni 1998 via een speciaal formulier. In september of oktober wordt bekendgemaakt welke projecten de voorbeeldstatus krijgen.

Inlichtingen: SEV, Postbus 1878, 3000 BW Rotterdam, telefoon 010 – 4333333, fax 010 – 4114211, e-mail stir0506sev.nl

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels