nieuws

Wavinisten aan de slag Buizenfabrikant zet als kandidaat wereldleider hoog in

bouwbreed

amsterdam – De medewerkers van Wavin, Wavinisten, zullen er hard aan moeten trekken. De doelstellingen van de grootste buizenfabrikant in Europa zijn zeer ambitieus. Tevens eist de nieuwe grootaandeelhouder CVC betere financiele prestaties.

“Onze ambitie is wereldmarkt leiderschap. Eerst zullen we dit en volgend jaar in Europa posities gaan opbouwen. Onze twee grote aandeelhouders, CVC en WMO, hebben daar ruime fondsen voor beschikbaar gesteld. Daarna gaan we verder de wereld in,” stelt de scheidende directievoorzitter Driessen van Wavin.

Maar dat is volgens het bedrijf niet genoeg voor een omzet van meer dan drie miljard gulden in 2005. “We moeten nummer een worden in rioleringen, de specialist met water- en gasleidingen in en om het huis zijn en een zeer vooraanstaande positie bekleden in de utiliteitsmarkt.”

Om in de drie werkvelden – rioleringen, huis en utiliteit – leider te zijn, is een absolute cultuurverandering van het personeel nodig. Wavin, van huis uit producent van buizen, zal meer naar de wensen van afnemers (aannemers en consumenten) moeten gaan luisteren. Driessen: “We moeten systemen en diensten gaan leveren. Daarnaast dient het woord verkoop vervangen te worden door ‘oplossen van problemen'”.

De onderneming heeft de intentie om de omzet uit fittingen (dragers van gas- en waterleidingsystemen) een belangrijke groei door te laten maken. Nu komt bijna 42 procent uit die hoek, maar dat moet 50 procent worden. Driessen wilde gisteren niet ingaan op de vraag of het dan niet verstandiger was geweest om met Georg Fischer in zee te gaan in plaats van CVC.

De Zwitser Georg Fischer is een van de grootste producenten van fittingen ter wereld, en Shell heeft geprobeerd zijn belang van vijftig procent in Wavin aan deze onderneming te slijten. “Voor CVC zijn wij het investeringsvehicle op het gebied van leidingen. Misschien nemen wij Fischer wel over. Alles kan vandaag de dag.”

Alvorens het zover is, zal de onderneming uit Zwolle financieel de zaakjes eerst op orde moeten maken. Op de gisteren gehouden persconferentie bleek, als een duiveltje uit een doosje, dat zeer creatief een voorziening van 47 miljoen gulden was genomen om problemen in met name Duitsland en Frankrijk het hoofd te bieden. In deze twee Europese landen is het rendement ver onder de maat. Het gevolg was dat het bedrijfsresultaat niet verbeterde.

In zijn laatste en elfde persconferentie ging Driessen er vanuit dat over het lopende boekjaar de winst op minimaal 53 miljoen gulden moet liggen en dat door acquisities de omzet hoger zal komen te liggen.

Jaarcijfers Wavin(mln. guldens)

1998 1997

Omzet 1652 1655

Bedrijfsresultaat 105 105

Winst na aanpassing grondslag 48 44

Winst oude grondslag 0,863 44,1

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels