nieuws

Verhardingen

bouwbreed

De CROW heeft een ontwerp uitgebracht van de Nationale beoordelingsrichtlijn (BRL) 5009 ‘Voor bedrijven die verhardingen aanleggen van ter plaatse gestort beton’. Tot 1 mei 1998 kan commentaar op de beoordelingsrichtlijn worden ingediend bij het Centraal College van Deskundigen Certificering GWW (CCG). De beoordelingsrichtlijn is betrokken op alle paragrafen die in de ISO 9002 voor het kwaliteitsbeheerssysteem voorkomen. Er zijn ook nadere eisen geformuleerd voor de realisatie van ter plaatse gestorte betonverhardingen. Die eisen slaan niet op vloeistofdichte verhardingen.

Eventueel commentaar op BRL 5009 kan gericht worden aan het CCG, p/a CROW te Ede. De ontwerprichtlijn is daar ook verkrijgbaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels