nieuws

“Grote projecten hangen te lang boven de markt” Grontmij verdubbelde desondanks bijna de winst

bouwbreed

“We zijn er ontzettend op gericht kleine projecten binnen te halen. Met grote infrastructurele werken is in onze concrete werkplanning geen rekening te houden. Die hangen te lang boven de markt.” Aldus ir. J.W. Hillige, president-directeur van de Grontmij. in zijn toelichting op het jaarverslag. Ondanks deze onzekerheid wist Grontmij de nettowinst met 80% te laten stijgen. Voor dit jaar wordt opnieuw een duidelijk hoger resultaat verwacht.

Het gaat de Grontmij na de reorganisatie en splitsing van activiteiten in vier divisies duidelijk voor de wind. Vooral de divisies Advies en Techniek (zeer actief voor Vinex-locaties) en Bouw en Vastgoed droegen bij aan de bedrijfsopbrengsten. Voor wat de laatste divisie betreft, wordt er volgens Hillige “meer gefocust op het zelf realiseren van projecten, niet als aannemer, maar als eindverantwoordelijke via managing contracting”.

Wat de divisie Verkeer en Infrastructuur betreft, wordt duidelijk rekening gehouden met en voorbereidende werkzaamheden verricht voor de grote infrastructurele werken. Maar omdat onzeker is wanneer deze werken op de markt komen, wordt er in deze fase meer en meer samengewerkt met collega’s .

“Gezien de mobiliteitsproblematiek in de stadstaat Nederland ,valt ook een nieuw kabinet er niet aan te ontkomen dat er met de grote infrastructurele werken wordt doorgegaan”, aldus Hillige. Een van die werken betreft de nieuwe oeververbinding tussen Harderwijk en Flevoland met een 19 meter breed aquaduct voor de zeilvaart, die samen met de Britse partner Maunsell eerder werd ontworpen en waarvoor nu de opdracht is verkregen.

Spin-off effecten

Vorig jaar kwamen definitieve ontwerpen gereed voor de Betuwelijn, de kruisende infrastructuur en de kunstwerken. Dit jaar zal naar men hoopt met de realisatie een begin kunnen worden gemaakt.

Van al deze grote werken wordt een grote spin-off op lokaal niveau verwacht, aldus Hillige. Daarmee kunnen de provinciale vestigingen van Grontmij hun voordeel doen.

Op alle markten waar Grontmij actief is, mochten met uitzondering van Duitsland de resultaten er zijn. Bij de oosterburen zijn het vooral de bezuinigingen in de infrastructuur die ook Grontmij hebben geraakt.

Acquisities

Voor de toekomst werkt Grontmij aan een verbetering van de netto-marge van 2,6% nu naar 3,5 tot 4%. De omzet van het buitenland zal tegen het jaar 2002 zo’n 20% dienen te bedragen (nu circa 15%).

Dat zal volgens Hillige niet zonder acquisities kunnen. Daaraan wordt dan ook gewerkt. In een aantal gevallen wordt eerst een deelname gerealiseerd, waarna bij gebleken geschiktheid overname volgt.

Jaarcijfers Grontmij (mln. guldens) 1997 1996 Bedrijfsopbrengsten 628,5 569,4 Bedrijfsresultaat 23,5 14,5 Nettowinst 16,6 8,8 Winst per aandeel 4,95 2,62

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels