nieuws

Architecten hadden in 1997 een topjaar

bouwbreed

Als alle opdrachten die vorig jaar zijn verstrekt aan architecten ook tot uitvoering komen, mag de uitvoerende bouwnijverheid op een goed 1998 rekenen.

Architecten ontvingen in 1997 voor f. 24,7 miljard nieuwe opdrachten, een stijging van 22 procent ten opzichte van 1996.

Eind 1997 hadden architecten nog voor een bedrag van f. 38,4 miljard aan plannen op de plank liggen. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het totaal van f. 24,7 miljard aan nieuwe opdrachten bestond voor ruim f. 10 miljard uit opdrachten voor nieuwe woningen, gevolgd door een kleine f. 8 miljard aan gebouwen in de marktsector. In de budgetsector (scholen, ziekenhuizen etc.) werd voor bijna f. 4 miljard aan opdrachten verstrekt. Tenslotte incasseerden architecten voor werken die in de sector herstel en verbouw vallen, opdrachten tot een bedrag van ruim f. 2 miljard.

Verreweg de sterkste groeier is de marktsector. Vergeleken bij 1996 ging de waarde van de nieuwe opdrachten omhoog met bijna f. 3 miljard, ofwel met 60 procent. Tweede groeier is de sector herstel en verbouw met 32 procent ten opzichte van 1996.

In de budgetsector steeg de waarde van de verkregen opdrachten met 18 procent. Dat percentage komt overeen met ruim f. 600 miljoen. De woningbouw laat met 3 procent de geringste groei ten opzichte van 1996 zien.

Wat betreft de woningbouw laten de CBS-cijfers duidelijk zien dat er voor de provincies Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg minder opdrachten binnenkwamen. De procentueel sterkste groeier blijkt Zeeland met 81 procent, gevolgd door Utrecht met 57 procent.

Voor de provincies Groningen

(-53 procent) en Gelderland (-33 procent) werden de procentueel grootste dalingen genoteerd in de budgetsector.

Maar er is slechts een provincie, Overijssel, die voor het totaal aan opdrachten in de verschillende sectoren een waardedaling van 2 procent te zien geeft.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels