nieuws

NVOB-gezicht van Brabant stopt er mee ..LE: ‘Ik ben misschien altijd wel ambtenaar gebleven’

bouwbreed

Zorgvuldig, maar bovenal voorzichtig, formuleert C.G.M. Krekels, de vertrekkende gewestelijk secretaris van het NVOB gewest Noord-Brabant zijn zinnen. Twintig jaar lang heeft hij zich in het Brabantse voor het midden- en kleine bouwbedrijf ingezet. “Dieptepunten?”, herhaalt Krekels met enige tegenzin de vraag om na een lange stilte te antwoorden: “Nee die heb ik niet meegemaakt.” Zijn opvolger mr. M.M.A.M. Knoops kijkt geamuseerd toe. “Krekels is een gedreven en tegelijkertijd heel bescheiden man.”

Diep in zijn hart heeft Krekels eigenlijk helemaal geen zin in een interview. Hij houdt er dan ook niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Dat hij na twintig jaar als gewestelijk secretaris vervroegd met pensioen gaat, is al erg genoeg.

Straks eind april een feestelijke receptie, een dankwoordje van het bestuur, bloemen mee, en klaar. Op 1 mei is het dan definitief afgelopen. “Ach”, zegt hij , “ik had nog twee jaar, dus tot mijn 63ste, door kunnen gaan. Het is zeker niet zo dat ik de dagen zit af te tellen, integendeel. Maar er komt nu eenmaal een tijd voor verjonging. Aan de andere kant moet ik er eigenlijk ook weer niet aan denken om het millenium-probleem bij het NVOB mede op te lossen.”

Gelijkenis

Een taak voor zijn opvolger, de huidige wethouder van Boxtel, mr. M.M.A.M. Knoops. Er is overigens een frappante gelijkenis in de carrieres van de komende en gaande gewestelijk secretaris.

Immers, voor zijn aantreden in ’77, was Krekels ook wethouder, maar dan van het Brabantse plaatsje Bladel. “Het leuke was”, zo herinnert hij zich, “dat ik toen deeltijd ambtenaar was in de buurgemeente Hooge Loon. Overdag moest ik de orders van mijn baas, de burgemeester, opvolgen, terwijl ik ’s avonds met hem, maar dan weer in de hoedanigheid van wethouder, bestuurlijk overleg voerde.”

Zijn overstap naar het NVOB was voor Krekels weliswaar een uitdaging maar geen roeping. Net zo min als voor Knoops nu. Beiden reageerden op een advertentie.

Knoops: “Na ruim zestien jaar in de lokale politiek actief te zijn geweest, wilde ik wel iets anders. Maar tegelijkertijd wilde ik ook gebruik kunnen blijven maken van mijn netwerk op zowel lokaal als provinciaal terrein. En dat kan in deze functie prima.”

Netwerken

Krekels knikt tevreden. Voor hem liggen twee A4-tjes: zijn herinneringen aan twintig jaar NVOB-werk. “Het netwerken is inderdaad veel belangrijker geworden”, zegt Krekels na een korte bestudering van de velletjes papier.

“In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het NVOB-werk, zowel organisatorisch als structureel. Waren we vroeger meer bezig met interpretaties en uitleg over bijvoorbeeld de cao en beunhazerij-bestrijding, nu gaat het meer over structurele vraagstukken als werkgelegenheid.”

Contacten met de lokale en provinciale overheden zijn in de visie van de gewestelijk secretaris dan ook van zeer groot belang. De Vinex-problematiek is op het midden- en kleinbedrijf afgekomen en bedreigd de bedrijfstak.

“Als NVOB hebben we een taak juist de kleine en middelgrote aannemer aan werk op de grote bouwlocaties te helpen”, zegt Krekels. Om dit te bevorderen heeft zijn gewest zich vastgebeten in het clusteren van bedrijven.

“Ze moeten het zoeken in samenwerking. Als grotere organisatie hebben deze bedrijven dan best wel wat kansen op de Vinex-locaties.” Niet zonder trots maakt Krekels melding van de uitspraak van gedeputeerde Van Geel, dat in Brabant 10 tot 20 procent van de bouwopgave door de het midden- en kleinbedrijf moet worden uitgevoerd. “Ik denk dat onze inspanning daar toch toe heeft bijgedragen.”

Ambtenaar

Het is de enige zin die uit de mond van Krekels valt op te tekenen waarbij hij zijn bescheidenheid een klein beetje laat varen. Voor het overige blijft hij in zijn rol van een rustige en weloverwogen man.

“Ik ben misschien deels ambtenaar gebleven: accuraat en nauwkeurig.” Knoops houdt zich tot dat moment wat afzijdig, maar zegt dan: “Ik heb Krekels in de afgelopen tijd leren kennen als een zeer gedreven maar tegelijkertijd ook bescheiden mens. Het past misschien wel een beetje bij de functie.”

Knoops zelf heeft er ook zin in. De bouwnijverheid is op zichzelf dan ook geen vreemde wereld voor hem. “Zeker niet omdat ik als wethouder aan de andere kant van de tafel heb gezeten. En belangrijke aspecten in deze functie zoals de dienstverlening en belangenbehartiging liggen mij wel. Het ligt ook een beetje in het verlengde van de politiek”, aldus Knoops.

Herinneren

Wanneer er over een jaar of vijf op de periode Krekels wordt teruggeblikt, hoopt de gewestelijk secretaris dat de NVOB-leden hem herinneren als iemand die altijd voor hen op de bres is gesprongen. Dieptepunten heeft hij naar z’n zeggen niet gehad. Hoogtepunten?

Krekels zucht diep en kan zo snel niets verzinnen. “Of ja toch wel. Het is niet echt een hoogtepunt maar er is over de hele linie bij het NVOB een goede werkbare structuur aangebracht met een steeds groter wordende bekendheid van de organisatie. Het gebeurt steeds vaker dat opdrachtgevers bij ons komen informeren of een aannemer wel bij het NVOB is aangesloten. Dat is toch een goede ontwikkeling. Niet?”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels