nieuws

‘Waan van de dag frustreert herzien bestemmingsplan’

bouwbreed

zwolle – Gemeenten verzuimen op grote schaal hun bestemmingsplannen te herzien, omdat lokale politici zich laten leiden door de waan van de dag. Als er geen directe noodzaak bestaat een bestemmingsplan te herzien, gebeurt dat ook niet. Dat zegt gedeputeerde Gerzee van de provincie Overijssel.

In Overijssel werken gemeenten met ruim zeshonderd bestemmingsplannen van voor 1966. En dat terwijl deze plannen volgens de Wet op de ruimtelijke ordening eens per tien jaar moeten worden herzien.

Gerzee benadrukt dat Overijssel niet de enige provincie is die een grote achterstand heeft met het herzien van gemeentelijke bestemmingsplannen. “Wij zijn een doorsnee provincie.”

Volgens de gedeputeerde zorgen verouderde bestemmingsplannen voor hoge kosten voor zowel de burger, de gemeente als de provincie.

Hij pleit er daarom voor alle gemeentelijke bestemmingsplannen te herzien en zodanig flexibel te maken, dat niet langer voor elke kleine verbouwing een vergunning hoeft te worden aangevraagd.

Vergunningen

In de huidige situatie moeten huiseigenaren voor de minste of geringste verbouwing aan hun woning een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Als die vervolgens tot de ontdekking komt dat dit ‘bouwplan’ niet in overeenstemming is met het gemeentelijke bestemmingsplan, zijn de poppen aan het dansen. Dan moet de gemeente een artikel 19 procedure beginnen bij de provincie, zodat het geldende bestemmingsplan kan worden gewijzigd.

Gemiddeld krijgt Overijssel duizend artikel 19 procedures per jaar te verwerken. “We behandelen hier bijvoorbeeld artikel 19 procedures omdat iemand iets aan de erker van zijn huis wil veranderen. Zo’n probleem hoort hier niet thuis, dat moet de gemeente zelf kunnen oplossen. En met een goed bestemmingsplan kan dat ook.”

Wachttijden

Een artikel 19 procedure betekent voor de burger lange wachttijden en soms het betalen van hoge leges. Dat is hinderlijk, maar het kan nog veel erger, verzekert Gerzee. Als bouwplannen niet in strijd zijn met de oude bestemmingsplannen maar ook niet stroken met het huidige gemeentebeleid, kost het erg veel moeite die plannen tegen te houden.

Ook gebeurt het vaak dat voor een gebied helemaal geen bestemmingsplan bestaat. Dan kunnen de gevolgen rampzalig zijn. In zo’n geval mag er zonder meer worden gebouwd, zelfs als het gaat om panden die ‘vloeken’ met de directe omgeving.

Het gaat hierbij vooral om plannen die betrekking hebben op de bebouwde kom. Voor het gebied daarbuiten zijn de meeste bestemmingsplannen herzien, omdat de provincie in samenwerking met de gemeente hierop de laatste jaren sterk heeft aangedrongen.

Gerzee wil van gemeentelijke herindelingen die op stapel staan gebruik te maken om orde op zaken te stellen. Hoe lang deze operatie gaat duren is vooralsnog niet duidelijk.

Reageer op dit artikel