nieuws

VVD beraadt zich nog even op HSL-tunnel

bouwbreed

den haag – De VVD-fractie in de Tweede Kamer beraadt zich nog op een definitief standpunt over de HSL-tunnel onder het Groene Hart.

Kamerlid Hofstra verklaarde gisteren dat de VVD de honderden miljoenen guldens, die kunnen worden bespaard als wordt afgezien van de dure boortechniek, niet wil laten lopen. “We moeten precies nagaan wat we hebben afgesproken”, voegde hij er aan toe.

Als de VVD voet bij stuk houdt is sprake van een kleine Kamermeerderheid die de boortunnel ter discussie wil stellen. Maandag bleek dat ook het CDA, de SP en de kleine christelijke fracties fors willen besparen op het project. Het CDA diende hiertoe een motie in. Dat was ook al gebeurd bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat. Morgen zal de Kamer hierover stemmen.

Minister Netelenbos heeft de motie van CDA-Kamerlid Leers ontraden. Zij wil niet aan een alternatief plan meewerken omdat het risico bestaat dat de aanleg van de HSL Zuid van Amsterdam naar Rotterdam en verder naar Belgie, dan grote vertraging oploopt. Het gaat volgens haar om minimaal een jaar en waarschijnlijk een veel langere tijd. Het is namelijk noodzakelijk dat de Planologische Kern Beslissing wordt aangepast.

PvdA-Kamerlid Van Heemst verweet maandag zijn VVD-collega Verbugt dat zij met haar standpunt tegen de boortunnel afspraken zou schenden die binnen de coalitie zijn gemaakt. Voormalig fractieleider Bolkestein van de VVD verklaarde zich voor de verkiezingen al openlijk tegen de tunnel. Hij zou er een punt van maken bij de formatie van het nieuwe kabinet. Die kans heeft Bolkestein volgens Van Heemst laten lopen.

Grote vraag is nu of de VVD bezwijkt onder de druk van coalitiegenoot PvdA. In elk geval wordt de boortunnel onderwerp van het coalitieberaad.

Reageer op dit artikel