nieuws

Veelal positieve reacties plan voor ‘persoonlijk wonen’ Duivesteijn daarentegen huiverig over initiatief Bouwfonds

bouwbreed

den haag – PvdA -Kamerlid Adri Duivesteijn is allerminst enthousiast over het plan ‘Persoonlijk Wonen’ van Bouwfonds Woningbouw. “Het ene standaardproduct wordt door het andere vervangen”, zo vreest de voorvechter van meer invloed van de klant op woningbouw. Anderen daarentegen onder wie Staatsecretaris Remkes zien het echter wel zitten.

Deze krant onthulde gisteren dat het Bouwfonds scheiding bepleit tussen ruw- en afbouw, om zo de consument in zijn woonwensen meer tegemoet te komen. In het plan van Bouwfonds Woningbouw bepaalt de consument eerst binnen tevoren vastgestelde grenzen het uiterlijk van de woning, pas in de afbouwfase volgt de indeling. Hiermee krijgt de consument de ruimte om de eigen woonwensen te realiseren.

Staatssecretaris Remkes zegt in een eerste reactie het al een stap in de goede richting te vinden dat het individueel bouwen in de sector onderwerp van gesprek is geworden. “Ieder bouwbedrijf dat zich ontrekt aan de discussie plaatst zichzelf op termijn op achterstand”, meent de staatssecretaris.

Bouwfonds Woningbouw signaleerde tijdens de presentatie van de plannen dat het Bouwbesluit voor de nodige belemmeringen kan zorgen. Volgens Remkes moeten dergelijke hindernissen zo snel mogelijk worden weggenomen.

Drs. J.J.A. Scholten, directeur van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) ziet wel wat problemen in de afsprakensfeer: “Nu al zijn de meer/minderwerklijsten een bron van communicatiestoornissen en fouten. Omdat de consument pas later over de afbouw hoeft te beslissen zullen er hele goede afspraken moeten worden gemaakt. Die papieren rompslomp zal wellicht toenemen.”

Vraagtekens

Ook Annelies Trip van Vereniging Eigen Huis plaatst hier vraagtekens. “De bouw blinkt nu eenmaal niet uit in zoiets als communicatie.”

Over het algemeen is zij positief over het concept-plan. “Eigenlijk is het te gek dat nu pas iedereen gaat roepen ‘we moeten voldoen aan de wensen van de consument.’Of ‘we gaan nu voor de consument bouwen’. Dan denk ik ook: het zal tijd worden.”

Adri Duivesteijn, voorvechter als het gaat om meer keuzevrijheid voor de consument, staat niet te springen over Persoonlijk Wonen.

Hij heeft zijn bedenkingen: “Ik ben niet per se tegen seriematig bouwen. Maar ik huiver bij de gedachte dat met dit soort initiatieven het ene standaardproduct het andere gaat vervangen. Als nog steeds alle troeven in handen zijn van die paar grote jongens heb je fake-opdrachtgeverschap. Ik blijf op mijn hoede bij dat soort plannen. Mijn ideaal is kleinere bouwbedrijven en een veelheid aan initiatieven.”

Het individueel opdrachtgeversschap op Vinex, Duivesteijn stokpaardje, is voor de periode na 2005 een stap dichterbij gekomen.

In de Vinex-contracten komt te staan dat gestreefd moet worden naar eenderde realisering via individueel opdrachtgeverschap. “Dat komt in de contracten. Gemeenten kunnen met een streven onder het percentage van 33 procent komen. Maar ze komen niet weg met niets doen.” Voor sanctiemaatregelen denkt Duivesteijn aan het jaar 2000 als ijkpunt. “Ik denk dan aan het opnieuw inrichten van de subsidiestroom. Voor individueel opdrachtgeverschap moet bijvoorbeeld 20.000 gulden subsidie worden verstrekt of iets in de belastingsfeer worden gedaan. Er wordt zo makkelijk geroepen dat kavelbouw zeker wel 20 procent duurder is. Maar niemand rept over die tienduizenden guldens die ontwikkelaars in hun zak steken omdat de markt zo overspannen is. Dat bedrag dekt die twintig procent makkelijk. Want op dit moment wordt de gemiddelde huizenkoper op een Vinex-locatie gewoon bedonderd.”

Op pagina 3: Nederland is toe aan trendbreuk.

‘Kopers slaan na opleveren aan het verbouwen’.

Onpersoonlijke variatie verkoopt altijd nog het beste.

Remkes: Meer vrije kavels – Randstad.

Reageer op dit artikel