nieuws

Veel ruimte te winnen op bedrijfsterreinen

bouwbreed Premium

utrecht – Door slimmer om te gaan met kan op bedrijfsterreinen tot 80 procent meer worden gebouwd. Ruimte kan worden gewonnen door aaneengesloten bouwen, het aanleggen van centrale parkeer- en groenvoorzieningen en het bevorderen van parkeren op de daken van bedrijfspanden.

Dat blijkt uit een studie die is uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht, de Kamer van Koophandel en de ministeries van Economische Zaken en VROM. De studie is voor Utrecht van belang omdat de economisch zeer succesvolle provincie vrijwel vol is. Wat het provinciebestuur betreft, is er de komende jaren slechts plaats voor een zeer beperkte groei van het aantal bedrijfsterreinen.

Het onderzoek toont aan dat het realiseren van een efficiente inrichting van bedrijfsterreinen de grootste kans van slagen heeft als dit concept direct vanaf het begin bij het ontwerp wordt gehanteerd. Aanpassing van plannen in een latere fase leidt tot vertraging en daardoor mogelijk tot het afhaken van bedrijven.

De provincie Utrecht stelt zelf voor 1999 een ton beschikbaar voor het uitvoeren van een ruimtebesparend experiment.

Reageer op dit artikel