nieuws

Uitkering als loonsverhoging

bouwbreed Premium

CAO-eisen, zoals die door de bouwbonden van FNV en CNV worden gesteld, blijken nogal eens veel op elkaar te lijken. Op onderdelen willen die wensen nog wel eens verschillen, maar er is altijd wel een trend in te ontdekken. Dat is dit jaar het geval met hun wens voor een eenmalige uitkering, boven of los van andere looneisen. Alsof ze het hebben afgesproken.

Dat douceurtje – voor de een groot duizend gulden, voor de ander 0,75 procent van het garantieloon – is bedoeld om bouwvakkers achteraf nog te laten meeprofiteren van de economische welvaart van bouwbedrijven in het recente verleden.

Opmerkelijk dit jaar is het feit dat ook van werkgeverszijde ineens wordt gesproken over een eenmalige uitkering.

Maar in plaats van daarmee iets te ontdekken dat de sociale partners gemeen hebben, moet worden vastgesteld dat daarmee de verwarring pas echt goed geschapen is.

Die eenmalige uitkering van werkgevers, zoals die in de publiciteit genoemd is gaan worden, is eigenlijk een foutieve benaming. Bedoeld wordt een incidentele loonsverhoging. Een verhoging van het salaris dus, die niet door zal werken bij de daarop volgende CAO-besprekingen.

Mooier gezegd, die niet structureel is.

Ook in dit geval is er uiteraard het nodige afgesproken. De CAO-werkgeversdelegatie heeft vooraf natuurlijk met diverse bouwwerkgeversorganisaties overlegd…

Opmerkelijker dan het feit dat zowel werkgevers als werknemers in de bouw tegelijkertijd over eenmalige uitkeringen zijn gaan praten, is het dat ook andere bedrijfstakken dit idee ineens omarmen. Zo laat de Federatie Werkgeversorganisaties Metaaltechniek (FWM) weten dat in de kleinmetaal, waar onder andere de installateurs onder vallen, een structurele loonsverhoging er niet inzit. Gezien de onzekere ontwikkeling in de komende jaren is het gewenst aan af te spreken loonsverhogingen voorwaarden te stellen.

De werkgeversonderhandelaar in de bouw noemt dat “meewiebelen met de conjunctuur”. De FWM noemt het een eenmalige loonsverhoging.

Hoe lang zal het nog duren voor we in ons land niet meer weten wat structurele loonsverhogingen zijn?

Reageer op dit artikel