nieuws

Strakke contouren beschermen buitengebied Heuvelland

bouwbreed Premium

maastricht – Strakke contouren, getrokken rond de woonkernen van dertien gemeenten in Zuid-Limburg, maken de bouw van tientallen burgerwoningen in het buitengebied onmogelijk. Open plekken in de veelvuldig voorkomende lintbebouwing, mogen niet worden benut.

“De linten zijn afgeknipt van de kernen”, zegt gedeputeerde Wien Wijnen van Ruimtelijke Ordening. Woningbouw is taboe voor bestaande clusterbebouwing. “Buiten de contouren geldt een bouwverbod. Binnen de contouren is inbreiding van woningbouw toegestaan, met inachtneming van de beschermde dorpsgezichten en ruimten die vrij moeten blijven. Verbouwing van beeldbepalende panden in het buitengebied blijft mogelijk. Maar uitsluitend binnen het karkas van het gebouw.”

De wijzigingen zijn bestemd voor het herziene Streekplan Zuid-Limburg dat in 1999 wordt vastgesteld. Zij zijn het gevolg van een gezamenlijk besluit van provincie, gemeentebesturen, woningstichtingen en bouwbedrijven, dat in 1995 werd genomen. “Dat houdt in: Vingers af van het buitengebied”, zegt Wijnen. Het bouwverbod betekent niet dat er contingenten verloren gaan.

GS zijn soepel met de toewijzingen. Die mogen binnen de kernen van de gemeenten en regio’s worden gebruikt waar wel ruimte beschikbaar is.

Behalve de aanscherping van de toegestane woningbouw, hebben GS nog als opdracht voor de gemeentebesturen om binnen de kernen kwaliteit en creativiteit te laten prevaleren bij de ontwikkeling van bouwplannen. “Geen woningen die van papier af worden verkocht, maar gedifferentieerde woningbouw voor jonge starters en senioren”, zegt Wijnen.

De consequenties van de contouren zijn verstrekkend voor de betreffende gemeenten. Momenteel zijn de contouren in bespreking met de colleges van B en W van de betrokken gemeenten. “Zij willen allemaal wat extra ruimte reserveren”, zegt Wijnen. Met name het afknippen van de linten snijdt soms diep in het vlees van de gemeentebesturen. “Ik denk dat dit leidt tot discussies in de raden en ook aan provinciale staten”, realiseert Wijnen zich.

Pijn

Een pijnpunt van de eerste orde dient zich aan in Nuth. Daar is het voormalig klooster Op de Bies, gelegen in de kern Schimmert, in gebruik als opvangcentrum voor vierhonderd asielzoekers. Projectontwikkelaar Schundeln uit Roermond heeft het ‘voorlopig’ verkocht’ aan het Centraal Opvangcentrum Asielzoekers (COA).

Het COA moet het complex in 2003 slopen. De gemeente Nuth koopt de vrijkomende grond. Schundeln koopt, volgens een overeenkomst met het gemeentebestuur, een bouwkavel voor de bouw van tien woningen, met grote tuinen, in lintbebouwing langs de straat ‘Op de Bies’.

Het afknippen van de bestaande lintbebouwing van de kern Schimmert zet een streep door de plannen. Wethouder Van Malkenhorst van Ruimtelijke Ordening van Nuth zegt dat er met Schundeln een inspanningsverplichting bestaat. Wijnen verwacht dat, ten aanzien van deze toezegging, een belangenafweging negatief doorslaat voor Schundeln. “Ik denk niet dat het bedrijf over de kop gaat als het die woningen niet mag bouwen”.

En daarmee zet hij de toon van hardheid die GS aanslaan om het erfgoed blijvend te beschermen. Wijnen verwacht meer problemen met het opgelegd bouwverbod. “Maar”, zo verzekert hij, “wij hebben goede antwoorden klaar.”

Reageer op dit artikel